Profit

Financiën & economie

Het opstellen van een solide businesscase is van essentieel belang voor het succes van een nieuw product of dienst. Een dergelijke businesscase kan worden gebaseerd op de traditionele financiële modellen en project evaluatie, waardeketen-gerelateerde benaderingen of financiële aspecten in verband met externaliteiten.
In Ecomatters’ projecten is de duurzaamheids- of chemische veiligheidsbeoordeling van een product of dienst meestal niet het doel op zich, maar worden milieu-aspecten geïntegreerd in de business case. We hebben een gedegen achtergrond in financiën en economie, in het bijzonder met betrekking tot de evaluatie van projecten en duurzame businesscases. Daarnaast hebben we de vakkennis op de duurzaamheidsgerelateerde gebieden van Life Cycle Costing, milieu-economie, milieu-winst-en -verliesrekening, externaliteiten en True Price (de échte kostprijs). Tot slot hebben we ook kennis over de sociaal economische analyse als onderdeel van REACH.