Human capital

IT & data

Waar duurzaamheid en chemische veiligheid hogere prioriteit krijgen, neemt de stroom aan gegevens, gegenereerd in milieuanalyses en –monitoring, sterk toe. Omdat de waarde van uw data volledig bepaald wordt door hun toepassing, is het effectief structureren en beheren van deze gegevensstroom van groot belang. Ecomatters heeft een gedegen kennis van IT en gegevensbeheer, en kan u helpen bij zowel data-invoer als -uitvoerprocessen.

Onze uitgebreide kennis van IT en databanken stelt ons in staat om grote hoeveelheden aan milieu-inputgegevens uit verschillende bronnen en systemen te verwerken. Door onze interne kennis van datastructuren te combineren met onze vakkennis, kunnen wij u helpen de juiste aanpak en hulpmiddelen toe te passen om de bruikbaarheid van uw gegevens maximaal te verhogen.

Wat betreft gegevensuitvoer – het genereren van bruikbare inzichten uit data – werken wij op dezelfde wijze. Wij zijn zeer ervaren in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en (interactieve) rekenmodellen en hulpmiddelen, en stemmen deze af op uw toepassing. In grotere (webgebaseerde) ontwikkelingsprojecten werken wij samen met externe partners. Afhankelijk van uw wensen, kunnen wij uw data structureren, de gegevensuitvoer en interface ontwerpen en interactieve modellen ontwikkelen, variërend van kleine MS Excel rekeningprogramma’s tot volledige KPI-rapportagesystemen.