Sustainability

Marketing & communicatie

Duurzaamheids- of chemische veiligheidsrapportage is vaak moeilijk te interpreteren voor de niet-expert. Desalniettmin is het hebben van enige basiskennis over relevante onderwerpen of leerpunten is van belang voor alle betrokkenen. Daarom is het cruciaal om uw doelgroep en boodschap in het achterhoofd te houden bij het opzetten van een communicatiestrategie. Ecomatters richt zich op kwantificeerbare eigenschappen van een product en ondersteunt bedrijven in hun communicatie hiervan aan hun klanten. Dit kan interne communicatie zijn, maar ook business-to-consumer (B2C) of business-to-business (B2B) communicatie.

Business-to-consumer (B2C)

Hoewel de kwaliteit en prijs vooralsnog de belangrijkste criteria blijven, wordt duurzaamheid of “groenheid” een steeds belangrijkere factor in de consumentenkeuze. Om een product of dienst op de markt te onderscheiden, kunnen bedrijven en producenten ervoor kiezen om klanten te voorzien van transparante en feitelijke informatie. Dit kan door middel van milieulabels. Echter, aangezien er meer dan 400 verschillende eco keurmerken van verschillende betekenis en betrouwbaarheid in omloop zijn, kan het selecteren van de juiste methode voor uw doel een hele uitdaging zijn. Ecomatters kan u ondersteunen in dit proces, ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid en klantwaarde van uw product worden vergroot.

Business-to-business (B2B)

Het meten van duurzaamheid is in business-to-businessmarketing van toenemend belang. Er zijn twee belangrijke trends. Om te beginnen kunnen B2B-bedrijven inspringen op de duurzaamheidseisen verderop in de toeleveringsketen en zich onderscheiden van andere leveranciers door middel van een gereduceerde ecologische voetafdruk van hun product of dienst. Verder speelt duurzaamheid een steeds belangrijker rol in bedrijfsontwikkeling. Het communiceren van de duurzaamheidsvoordelen van uw product of dienst aan de duurzaamheidsmanager van uw (potentiële) klant, in plaats van het aangaan van een traditionele inkooprelatie, verhoogt de kans op een duurzame ketensamenwerking.