Ecomatters roadmap

Strategieontwikkeling

Het bepalen van een strategie voorafgaand aan de implementatie van een milieu- of chemische analyse is van essentieel belang voor een vlot, efficiënt proces. De omvang van een strategie is zeer uiteenlopend en kan variëren van een eenvoudig chemisch testplan tot een uitgebreide organisatorische duurzaamheidsstrategie dat het volledige scala van beheerbare duurzaamheidsonderwerpen dekt. De ontwikkeling van een dergelijk organisatorische (duurzaamheids-) strategie beslaat vijf stappen:

  1. Bepaal waar uw organisatie staat
  2. Stel duidelijke, haalbare doelen
  3. Analyseer welke activiteitenmoetenworden uitgevoerd
  4. Stel vast wie welke verantwoordelijkheden draagt en welke middelen er beschikbaar zijn
  5. Evalueer uw strategie en werk deze bij

Strategieontwikkeling is een van Ecomatters’ expertisegebieden. Wij assisteren organisaties al jarenlang bij het bepalen van hun koers met betrekking tot productveiligheid en duurzaamheid en het stellen van concrete duurzaamheidsdoelen. Door ons praktische inzicht te integreren met onze diepgaande kennis over duurzaamheid en chemische veiligheid, bieden wij ondersteuning op pro-actieve en toekomstgerichte wijze.