Skip to content

De Chemische Recycling Tool

Achtergrondinformatie van de tool

Ben je van plan een nieuw initiatief voor chemische recycling starten, of overweeg je start-ups op dit gebied te financieren of te subsidiëren? Deze tool is ontworpen om je te ondersteunen bij zelfevaluatie of gestructureerdegegevensverzameling van meerdere start-ups die je overweegt te financieren. Het geeft inzicht in de volwassenheid en risico’s die samenhangen met de inkoop van grondstoffen, logistiek, procescomplexiteit, en productafname. Daarnaast geeft het een indicatie van het potentieel om de milieu-impact te verminderen.

Om het probleem van plastic afval aan te pakken, zijn verschillende end-of-life oplossingen nodig. Het belangrijkste doel is het verminderen van schade aan de zee en het milieu, evenals het aanpakken van het gebruik en  uitputting van onbewerkte hulpbronnen en het verminderen van de milieueffecten van materiaalproductie. Recycling ondersteunt deze inspanningen, maar op dit moment is recycling beperkt tot relatief homogene stromen van schoon plastic afval, die worden verwerkt door door mechanische recyclingprocessen. Het gerecycleerde materiaal dat hieruit voortkomt, is over het algemeen van lagere kwaliteit dan de materialen die worden geproduceerd uit nieuwe grondstoffen.

Er is echter een tweede benadering van recycling die als doel heeft het plastic afval terug te brengen naar zijn chemische basiscomponenten. Deze aanpak wordt chemische recycling genoemd. De output van chemische recyclingprocessen is van betere kwaliteit dan mechanisch gerecyclede alternatieven en is daarom geschikter als bronmateriaal (grondstof) voor de productie van nieuwe plastic materialen. Chemische recycling biedt dus duidelijke voordelen voor het vergroten van de circulariteit in het kunststofproductiesysteem en het percentage gerecycled materiaal in nieuw geproduceerde producten. Maar hoewel de visie en het potentieel duidelijk zijn, is het aantal rendabele recyclers nog beperkt.

De afgelopen jaren is er een toename geweest in de activiteit en zijn er veel nieuwe initiatieven voor chemische recycling ontstaan. Naarmate deze ontwikkeling voortduurt, ontstaan er nieuwe investeringsmogelijkheden en kunnen overheidsinstanties deze initiatieven steunen door middel van subsidies. Het opzetten van een productiefaciliteit voor chemische recycling is echter een langetermijnproces dat aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereist. Over het algemeen begint de ontwikkeling van een nieuw initiatief met laboratoriumexperimenten, gevolgd door technologische demonstratie en pre-industriële productie op kleine schaal, voordat een investeerbare (en commercieel levensvatbare) faciliteit op industriële schaal wordt bereikt.

Bij het ontwikkelen van een initiatief voor chemische recycling moeten verschillende aspecten op elkaar worden afgestemd en moeten risico’s worden beperkt. Deze aspecten hebben betrekking op het opzetten van een chemische verwerkingsinstallatie en het beheer van de afvalstromen. Het begrijpen van  hoe deze aspecten moeten worden aanpakt, onderscheidt potentieel succesvolle initiatieven van initiatieven met minder kans op succes. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere het verkrijgen van voldoende grondstofvolumes, het regelen van logistiek, het vinden van eindgebruikers die bereid zijn om een prijspremie te betalen voor de gerecycleerde inhoud, en het produceren van gerecyclede inhoud die overeenkomt met de specificaties van de eindgebruiker.

Deze tool is ontwikkeld om investeerders, overheidsfunctionarissen en bankiers te helpen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven voor chemische recycling. De tool biedt een goede basis om te beoordelen of een initiatief erin slaagt om te gaan met de risico’s die inherent zijn aan het opzetten van een recyclingprocesfaciliteit. Het kijkt specifiek naar kwesties rond grondstoffen, processen en logistiek, en de geproduceerde output. Voor elk van deze categorieën wordt een snelle scan assessment van volwassenheidsindicatoren en risico-indicatoren gegenereerd. Bovendien wordt ook rekening gehouden met de mogelijke milieuvoordelen. Het doel van deze beoordeling is om de vergelijking van verschillende initiatieven mogelijk te maken en om een manier te bieden om relevante informatie te structureren voor face-to-face discussies.

 

Een secundair doel is dat de initiatiefontwikkelaars zichzelf beoordelen en zien hoe ze scoren op de eerder genoemde aspecten. Dit zal helpen bij het ontwikkelen van het verhaal dat nodig is om potentiële financiers te overtuigen, of om een aantal zaken te schetsen die in de toekomst kunnen worden overwogen.

Deze tool is ontwikkeld om investeerders, overheidsfunctionarissen en bankiers te ondersteunrn bij het beoordelen van nieuwe initiatieven voor chemische recycling. De tool biedt een solide basis voor het beoordelen van het vermogen van een initiatief omom te gaan met de risico’s die gepaard gaanmet het opzetten van een recyclingfaciliteit. Het richt zich specifiek op kwesties met betrekking tot grondstoffen, processen en logistiek, en de geproduceerde output. Voor elke categorie genereerd de tool  een snelle scan-beoordeling van volwassenheidsindicatoren en risico-indicatoren. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de mogelijke milieuvoordelen. Het doel van deze beoordeling is om een vergelijking van verschillende initiatieven mogelijk te maken en om relevante informatie te structureren voor face-to-face discussies.

Een bijkomend doel is dat de initiatiefontwikkelaars zichzelf kunnen beoordelen en kunnen zien hoe ze scoren op de eerder genoemde aspecten. Dit zal hen helpen bij het ontwikkelen van een overtuigend verhaal om potentiële financiers te benaderen of om overwegingen voor de toekomst te identificeren.

Dankbetuigingen

De tool is ontwikkeld met financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met EIT Climate-KIC en het Versnellingshuis CE.

Ga aan de slag!

De tool is alleen beschikbaar op laptops & tablets, niet via je mobiel. Eveneens is de tool zelf alleen beschikbaar in het Engels, onze excuses voor het ongemak.

Chemical Recycling Tool
 • Introduction
 • General Information
 • Category 1: Feedstock
 • Category 2: Process & Logistics
 • Category 3: Product Output
  • Category 4: Environmental Scan

  Chemical Recycling Tool

  By clicking 'I Agree' I give consent to Ecomatters B.V. to save and use the data inputted in this tool for the purpose of conducting this quick scan assessment.

  Disclaimer: the quickscan assessment presented by this tool uses a framework developed by Ecomatters B.V., which is created with the utmost care and consideration. The results, based on data provided by the user comes without any form of warranty and/ or claim to correctness. The quickscan assessment should not be interpreted as an advice from Ecomatters B.V. and no rights can be derived from information contained in the assessment. Ecomatters B.V. does not accept any liability for the correctness and completeness of the information and content and the direct or indirect consequences of acting or failing to act on it.

  Data provided by filling out the input forms is saved to enable the technical functionalities of conducting this digital quickscan assessment. The user gives consent to Ecomatters B.V. to save and use the provided data for this purpose.

  Back To Top