Skip to content

Organisatorische duurzaamheid

Inzicht in de duurzaamheid van jouw organisatie

Bedrijven over de hele wereld besteden meer aandacht aan een verantwoord gebruik van hulpbronnen en zijn op zoek naar ondersteuning op het gebied van duurzaamheid, met name met betrekking tot milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur (ESG-prestaties). Dit wordt rechtstreeks gestuurd door lange termijn beleggers zoals pensioenfondsen en ook consumenten tonen steeds met interesse in ESG-prestaties van een bedrijf. Door de uitstoot van broeikasgassen te meten en te rapporteren, kan jouw bedrijf inzicht krijgen in de bronnen van koolstofuitstoot en mogelijkheden identificeren om de uitstoot en kosten te verminderen, je reputatie te verbeteren en langetermijnrisico’s te beheren.

Methoden voor het meten van de duurzaamheid van je organisatie

Een belangrijke indicator van duurzaamheid is de impact op klimaatverandering of de CO2-voetafdruk van een bedrijf. Het meten van je ecologische voetafdruk is een gunstige manier om inzicht te krijgen in de algehele impact die je product en organisatie hebben op het milieu en de maatschappij, en voor het stellen van emissiereductiedoelen, inclusief Science-based targets. Koolstofberekeningen zijn ook noodzakelijk voor duurzaamheidsrapportage, zoals het voldoen aan de standaarden van Global Reporting Initiative, deelname aan het Carbon Disclosure Project of het aanvragen van een Eco-label. Door het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen kunnen bedrijven doelen stellen en initiatieven voor emissiebeheer implementeren om in de toekomst de uitstoot te verminderen.

Een andere manier waarop bedrijven hun impact op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance) bepalen, is via impactmeting, gericht op de negatieve en positieve externe effecten van de bedrijfsactiviteiten. Bedrijven en organisaties zijn afhankelijk van verschillende hulpbronnen, waaronder grondstoffen, branchekennis, werknemers, investeerders en consumenten. Deze kunnen worden onderverdeeld in verschillende vormen van ‘Kapitaal’. Dit zijn: natuurlijk kapitaal (milieu), economisch kapitaal (financieel), menselijk kapitaal (kennis en kunde) of sociaal kapitaal (maatschappelijk).

Een manier om de bijdrage van een bedrijf te beoordelen, is door de waarde van deze hulpbronnen te meten door de impact in financiële (monetisatie) of fysieke termen te kwantificeren. Door een waarde toe te kennen aan verschillende milieueffecten, kan dit gemakkelijker worden vergeleken met andere indicatoren en gecommuniceerd worden naar het management. Deze aanpak kan bijvoorbeeld worden toegepast met behulp van Eco-Efficiency Analyse, waarbij financiële informatie wordt gecombineerd met milieugegevens om de vermindering van milieueffecten in verhouding tot de kosteneffectiviteit van een product te optimaliseren.

De Europese Unie heeft een gestandaardiseerde methodologie ontwikkeld voor het meten van de milieuprestaties van een organisatie, genaamd de Organizational Environmental Footprint (OEF). De OEF is ontworpen om de milieu-impact die verband houdt met organisatorische activiteiten (inclusief de toeleveringsketen) te verminderen.

Bedrijfsrapportage en doelen stellen

Het communiceren over de duurzaamheid van een organisatie gebeurt steeds vaker door middel van zakelijke duurzaamheidsrapportage. Een duurzaamheidsrapport is een verslag dat door een bedrijf of organisatie wordt gepubliceerd en waarin de economische, milieu- en sociale impact van haar activiteiten wordt bekendgemaakt. Het presenteert ook de waarden, de managementaanpak en het besturingsmodel van de organisatie en laat de link zien tussen haar strategie en haar inzet voor een duurzame wereldeconomie. Duurzaamheidsrapportage kan helpen om inzicht te krijgen in de koolstofprestaties, doelen te stellen, verandering effectiever te beheren en duurzaamheidsprestaties te communiceren naar externe belanghebbenden en klanten.

Traditioneel wordt duurzaamheidsrapportage vaak gedaan via een duurzaamheidsjaarverslag. Hoewel steeds meer organisaties nu rapporteren over hun niet-financiële prestaties als onderdeel van hun jaarverslag (geïntegreerde rapportage). Dergelijke rapporten onthullen niet alleen de duurzaamheidsprestaties zelf, maar richten zich meestal ook op het stellen van niet-financiële doelen om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Er zijn verschillende standaarden en protocollen voor het uitvoeren van duurzaamheidsrapportage. De belangrijkste internationaal erkende standaarden zijn het Greenhouse Gas (GHG)-protocol, het Global Reporting Initiative (GRI) en het Carbon Disclosure Project (CDP).

Ecomatters ondersteuning

Ecomatters biedt op vele manieren duurzaamheidsondersteuning. Ons strategisch advies, het stellen van doelen en onze rapportageservice kunnen je helpen ervoor te zorgen dat de rapportage van jouw organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan uw bedrijfsdoelstellingen. Ecomatters biedt een volledig scala aan diensten voor kleine bedrijven tot grote multinationals.

Het is onze prioriteit om nauw met je samen te werken om verder te gaan dan de cijfers en om duurzaamheid voor je bedrijf echt betekenisvol te maken. Om effectieve ondersteuning te bieden, zijn we op de hoogte van de wereldwijde standaarden voor emissies en methoden voor koolstofberekening. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact

Relevante Case studies

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top