Skip to content

Duurzaamheidsdoelen opstellen

Duurzaamheidsdoelen opstellen

Koploperorganisaties stellen tegenwoordig doelen om hun koolstofuitstoot te verminderen die zijn afgestemd op de recente klimaatwetenschap. Je koolstofvoetafdruk meten is een handige manier om kijken naar de algehele impact van je product of organisatie op het milieu en de samenleving. Je koolstofvoetafdruk meten kan ook helpen bij het stellen van doelen om je uitstoot te verlagen, waaronder science-based targets.

Doelstellingen die door bedrijven zijn aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen (Greenhouse gas – GHG) te verminderen, worden als ‘science-based’ beschouwd als ze in overeenstemming zijn met het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging onder 2°C te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals beschreven in the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Koolstofberekeningen zijn ook nodig voor het stellen van duurzaamheidsdoelen en het ontwikkelen van strategieën. Door de uitstoot van broeikasgassen te meten en te rapporteren, kunnen bedrijven beginnen met het stellen van koolstofdoelstellingen en initiatieven voor koolstofbeheer om de uitstoot in de toekomst te verminderen. Het stellen van doelen op het gebied van duurzaamheid en het ontwikkelen van een strategie en managementbenadering zijn ook vereist in veel frameworks voor duurzaamheidsrapportage, zoals de Global Reporting Initiative (GRI).

Het stellen van doelen die op wetenschap gebaseerd (science-based) zijn vraagt om een gekwantificeerde benadering, waarmee je koolstofvoetafdruk bepaald kan worden en mogelijkheden voor het verlagen van de uitstoot onderzocht kunnen worden. Het meten van de uitstoot van broeikasgassen, koolstofberekeningen en het beoordelen van de genomen maatregelen om je uitstoot te verlagen, worden een essentieel onderdeel van je duurzaamheidsactiviteiten.

Waarom duurzaamheidsdoelen stellen?

 • Om interne innovatie te stimuleren en te vergroten;
 • Om onzekerheid over regelgeving te verminderen en de weerbaarheid verbeteren naarmate klimaat gerelateerde wetgeving toeneemt;
 • Om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van investeerders te versterken, aangezien hun normen en risicobeheer steeds meer verband houden metklimaatimpact; En
 • Om winstgevendheid en concurrentievermogen te verhogen.

Methoden voor het opstellen van doelen

Er zijn op dit moment verschillende methodes om duurzaamheidsdoelen te stellen. Misschien wel de meest gedetailleerde methodologie – en ook de meest gebruikte – staat bekend als de Sectoral Decarbonisation Approach (SDA). Dit werd in 2015 gepubliceerd door het Science-Based Targets-initiatief (SBTi), een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, het World Resources Institute en WWF.

Deze methodologie zorgt ervoor dat bedrijveneen wetenschappelijk onderbouwd doel e stellen op basis van het vereiste decarbonisatietraject van de sector of de sectoren waarin zij werkzaamzijn. Dit bouwt voort op robuuste klimaatmitigatiescenario’s,ontwikkeld door het IPCC en het Internationaal Energieagentschap (IEA), die zijn gebaseerd op de best beschikbare wetenschap en analyses van over de hele wereld. Deze zelfde scenario’s liggen ten grondslag aan nationale en internationale beleidsbeslissingen op het gebied van klimaatverandering.

Ook moeten bedrijven de Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Standard, Scope 1 & 2 Guidance en Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard volgen. Aanbevelingen zijn belangrijk voor transparantie en beste praktijken, maar zijn niet vereist. De doelstellingen voor de waardeketen van Scope 3 zijn over het algemeen een uitdaging voor bedrijven, omdat het een gebied kan zijn waar ze geen goede zichtbaarheid en gegevens over hun impact hebben of niet zeker weten hoe ze hun ambities moeten vertalen in geloofwaardige doelstellingen.

Een belangrijk punt voor bedrijven die dit willen overwinnen, is om te onthouden dat je niet kunt beheren wat je niet meet. Door te weten waar de meest materiële gevolgen zich voordoen in een waardeketen, kunnen bedrijven strategieën invoeren om deze op passende wijze te verminderen.

Ecomatters ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van een eerste screening van Scope 3-cradle-to-grave-emissies in verschillende categorieën en voert diepgaande onderzoeken uit naar hun geïdentificeerde hotspots. Dit kan een bedrijf waardevolle inzichten geven in zijn toeleveringsketen en klanten. Gewapend met deze inzichten kan een bedrijf gaan nadenken over hoe een doel opgesteld kan worden dat niet alleen ambitieus is, maar ook de mogelijkheid biedt om de voortgang in de toekomst op een zinvolle manier te volgen.

Figuur 1: Scope 3 emissiecategorieën van het GHG Protocol

Sustainable target setting

Strategisch advies over doelen stellen en rapportage

Ecomatters heeft ervaring met het opstellen van organisatie specifieke duurzaamheidsstrategieën en -doelstellingen. Ons strategisch advies, het helpen met het stellen van doelen en onze rapportageservice kan je helpen ervoor te zorgen dat de rapportage van jouw organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan je bedrijfsdoelstellingen. We kunnen je helpen bij het opstellen van wetenschappelijke emissietrajecten, die kunnen worden gebruikt om lange termijn ambities voor koolstofreductie vast te stellen, evenals doelstellingen voor kortere tijdshorizonten, zoals 2025 of 2030.

We ondersteunen bedrijven in:

 • Het ontwikkelen van jouw duurzaamheidsstrategie, het stellen van concrete duurzaamheidsdoelen en deze implementeren;
 • Het helpen bij het opstellen van doelstellingen en strategieën voor emissiereductie;
 • Ondersteunen bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen;
 • Het ontwikkelen van je organisatiestrategie en hulpmiddelen voor een CO2-neutrale transitie;
 • De waarde van jouw duurzame producten en waardeketens onder de aandacht brengen bij stakeholders en klanten;
 • Het ondersteunen bij stakeholderdialoog voor het identificeren van materiële onderwerpen voor uw duurzaamheidsrapportage;
 • Uw medewerkers positief betrekken bij het verminderen van de uitstoot van zakenreizen en woon-werkverkeer;
 • Construeren van curve voor vermindering van koolstofemissies.

Voorbeeld van doelinstelling

Om een CO2-doelstelling te bepalen, analyseren we eerst het bedrijfsprofiel, waarna we de meest relevante maatregelen selecteren. Een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling van ver onder de 2 graden zou er bijvoorbeeld uit kunnen zien zoals weergegeven in figuur 2. Hier hebben we een scenario ontwikkeld voor een specifieke klimaatdoelstelling en berekend hoeveel CO2-reductie nodig is om deze te halen. De geselecteerde maatregelen zijn daarmee gekoppeld aan de totale kosten per jaar die nodig zijn voor CO2-reductie. Deze integratie van koolstof- en economische cijfers helpt om inzicht te krijgen in de kosten en inspanningen om het geselecteerde scenario te realiseren.

Afbeelding 2: Voorbeeld van een op wetenschap gebaseerde doelinstelling voor een scenario onder 2 graden

Sustainable target setting - Figure 2

Rapportage services

Contact

Case studies

Environmental Strategy Ecomatters
Corporate Sustainability Support

Ecomatters has had a cooperative relationship with AkzoNobel Sustainability in providing sustainability…

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top