Skip to content

Monetisatie (inkomsten genereren)

Wat is monetisatie en impactmeting?

Impactmeting, ook wel monetarisering genoemd, is het proces van het omzetten van kwalitatieve factoren in financiële termen om de milieu- en economische prestaties van een product of dienst nauwkeurig te kunnen vergelijken. Monetisatie vertaalt impact in één enkele maatstaf – kosten – om bedrijven te helpen hun risicobeheerstrategieën beter te ontwikkelen.

Monetisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse of, in het geval van een specifiek product, een eco-efficiëntieanalyse. Deze soorten metingen kunnen verschillende onderwerpen omvatten indien nodig of gewenst, maar in de meeste situaties worden de volgende vier soorten hulpbronnen meegenomen om een gebalanceerd overzicht te geven: natuurlijk kapitaal (ecosysteembronnen en -diensten), sociaal kapitaal (netwerken en relaties), menselijk kapitaal (kennis en ervaring) en Financieel kapitaal (economische middelen). Bovendien kunnen benaderingen van impactmeting worden gebruikt om de marginale kosten te berekenen voor het verminderen van een ton CO2 voor verschillende maatregelen voor emissiereductie met behulp van de Marginal Abatement Cost Curve. In tegenstelling tot de brede aanpak van kosten-batenanalyse, richt dit zich uitsluitend op het prijzen van de inspanningen voor emissiereductie.

Methodieken ontwikkeld door Ecomatters

Waarderingsberekeningen zijn niet altijd eenvoudig. Daarom hebben we drie handleidingen ontwikkeld waarin de specifieke aspecten van de waarderingsberekeningen met betrekking tot drie specifieke aspecten van impactbeoordeling worden uitgelegd. We delen deze handleidingen graag, zodat iedereen ze kan gebruiken.

Natuurlijk kapitaal – Implementatiegids Ecomatters
Deze implementatiegids biedt praktische richtlijnen voor de implementatie van de beoordelingsmethode voor natuurlijk kapitaal op basis van het Environmental Priority Strategies (EPS)-systeem (Swedish Life Cycle Center, 2015). Het doel van deze methodologie is om inzicht te krijgen in de effecten van natuurlijk kapitaal in de productwaardeketen, deze te kwantificeren en te gelde te maken.

Implementatiegids Ecomatters

Financiële kapitaalbeoordeling
Het doel van de beoordeling van financieel kapitaal is inzicht krijgen in en kwantificeren van de financiële waardecreatie in de productwaardeketen. Om de toepasbaarheid in verschillende situaties te waarborgen, volgt de beoordelingsmethodiek een pragmatische en flexibele aanpak. Als eerste stap biedt het een procedure voor de evaluatie van de creatie van financieel kapitaal op bedrijfsniveau. Dankzij het modulaire ontwerp is het bovendien mogelijk om de beoordeling uit te breiden naar één of meerdere schakels van de productwaardeketen.

Financiële Kapitaalbeoordeling

Menselijk kapitaal: verwachte waarde van incrementele toekomstige inkomsten – beoordelingsmethode
In de afgelopen tien jaar zijn verschillende methoden ontwikkeld om maatschappelijke impact te identificeren, meten en evalueren. Aangezien sociale impact zeer divers is, is de algemene benadering om externe effecten per sociaal aspect te beoordelen. Een van de belangrijkste geïdentificeerde sociale aspecten is de ontwikkeling van werknemers bij betrokkenheid in de productie. Dit wordt gemeten als de verwachte groei in salaris en de gecreëerde waarde wordt omschreven als de ‘verwachte waarde van incrementele toekomstige inkomsten’. Dit document bespreekt de methodologie voor de beoordeling van de ‘verwachte waarde van incrementele toekomstige inkomsten’ door Ecomatters en illustreert de procedure aan de hand van een werknemer specifiek voorbeeld.

Menselijk kapitaal: beoordelingsmethode

Monetisatie methoden gebruiken

Methodologieën voor monetisatie helpen om een echte waarde toe te kennen aan de bedrijfsvoering en worden vaak gebruikt binnen strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een manier om het bedrijfsresultaat te ondersteunen.

Wanneer je methoden voor monetisatie gebruikt, kun je besluiten om je te concentreren op een of meerdere van de volgende beoordelingstypen:

  • Bedrijfsimpact: beoordeel de kosten en/of baten voor het bedrijf van de impact op kapitaal
  • Maatschappelijke impact: beoordeel de kosten en/of baten voor de samenleving van de impact van de onderneming op het kapitaal
  • Bedrijfsafhankelijkheden: beoordeel de kosten en/of baten voor het bedrijf van zijn afhankelijkheid van kapitaal

Ons 4 Dimensional Profit and Loss project laat een toepassing van impactmeting in de praktijk zien. Dit project was gebaseerd op de methode Milieuprioriteiten (EPS-systeem) 2015.

Bij Ecomatters hebben we ervaring met het helpen van MVO-, duurzaamheids- en boekhoudafdelingen om kwalitatieve factoren te monetiseren. We kunnen het hele uit handen nemen of ondersteuning bieden bij het berekenen en monetariseren van jouw impact. We helpen je om verder te kijken dan alleen de cijfers en om te begrijpen wat de resultaten voor jouw bedrijf betekenen. We bieden ook ondersteuning om deze conclusies op een heldere en beknopte manier te communiceren. Neem voor meer informatie contact met ons op of bekijk een van onze case studies.

Monetisatie diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top