Skip to content

Natuurlijk Kapitaal

Wat is natuurlijk kapitaal?

Natuurlijk Kapitaal (natural capital) is een manier om de relatie tussen natuurlijke hulpbronnen en de daaraan verbonden kosten die bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen in kaart te brengen.

Veel producenten zijn sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld als grondstof of als energiebron. Het verbruik van natuurlijke hulpbronnen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het Natuurlijk Kapitaal. Natuurlijk Kapitaal verwijst naar fysieke hulpbronnen zoals water, hout en bodem. Naast fysieke hulpbronnen omvat Natuurlijk Kapitaal ook de diensten die het milieu aan de samenleving levert. Deze diensten worden ‘ecosysteemdiensten’ genoemd en omvatten onder andere bescherming tegen overstromingen/aardverschuivingen, regulering van de watercyclus, luchtzuivering en bodemvoedingsstoffencycli.

Vaak realiseren we ons niet hoezeer we afhankelijk zijn van gratis ecosysteemdiensten. In plaats daarvan zetten we alleen een prijs op de marktwaarde van het materiaal. Deze benadering houdt alleen rekening met het ruwe goed en niet met de waarde van de materialen als het in zijn natuurlijke omgeving zou zijn gebleven.

Zo spelen bossen een belangrijke rol bij het reguleren van de watercyclus, het filteren van giftige stoffen uit de lucht en het verminderen van het risico op aardverschuivingen op steile hellingen. Wanneer een bos volledig wordt gekapt, wordt de verloren waarde van de niet-meer-bestaande ecosysteemdiensten niet meegerekend. Zonder het bos betalen samenlevingen uiteindelijk voor inconsistenties in de beschikbaarheid van water, de gezondheidskosten die gepaard gaan met hogere luchtvervuiling en het verhoogde risico op materiële schade door aardverschuivingen. Door een monetaire waarde toe te kennen aan deze ecosysteemdiensten wordt duidelijk hoe de marktprijs van de hulpbron zich verhoudt tot de werkelijke waarde ervan voor de samenleving. Instrumenten zoals monetisatie met behulp van de Natural Capital-benadering helpen deze vergelijkingen te verduidelijken en betere beslissingen te nemen.

Methodiek voor natuurlijk kapitaal

Ecomatters heeft het volgende vrij beschikbare document ontwikkeld: Natuurlijk kapitaal – Ecomatters implementatiegids.

Implementatie gids

Deze implementatiegids biedt praktische richtlijnen voor de implementatie van de methode voor het beoordelen van natuurlijk kapitaal op basis van het EPS-systeem (Environmental Priority Strategies in product design) (Swedish Life Cycle Center, 2015). Het doel van deze methodologie is om inzicht te krijgen in de effecten van natuurlijk kapitaal in de productwaardeketen, deze te kwantificeren en te gelde te maken.

De achtergrond hiervoor is dat in juli 2016 het Natural Capital Protocol is gelanceerd om bedrijven te ondersteunen bij het meenemen van de effecten van natuurlijk kapitaal in hun besluitvormingsprocessen (Natural Capital Coalition, 2016). Hoewel het protocol een gestandaardiseerd framework biedt voor het identificeren, meten en waarderen van effecten en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal, blijft het protocol flexibel in de keuze van de gebruikte meet- en waarderingsbenaderingen. Het protocol vermeldt of beveelt dus niet expliciet specifieke instrumenten of methodologieën aan. Er is dan ook een sterke roep om praktische implementatiemethodieken.

Als specialist op het gebied van levenscyclusbeheer heeft Ecomatters gezocht naar een methode voor het monetisatie die toepasbaar is op het volledige spectrum van de levenscycluseffecten, producten of activiteiten van een bedrijf, zoals bepaald door middel van levenscyclusanalyse (LCA). Wij denken een geschikte methode te hebben gevonden in het EPS-systeem (Swedish Life Cycle Center, 2015). EPS (Environmental Priority Strategies in product design) is in de jaren negentig ontwikkeld door het Zweedse Life Cycle Centre (voorheen CPM, aan de Chalmers University of Technology) en is sindsdien bijgewerkt om te voldoen aan de ISO 14040- en 14044-normen. Dit document bespreekt de implementatie van de beoordeling van natuurlijk kapitaal op basis van het EPS-systeem en illustreert de specifieke procedure aan de hand van de waardeketen van een boek als voorbeeld.

Monetisatie diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Environmental Strategy Ecomatters
Corporate Sustainability Support

Ecomatters has had a cooperative relationship with AkzoNobel Sustainability in providing sustainability…

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top