Skip to content

Overzicht voor de implementatie van de CSRD

In het dynamische landschap van corporate governance is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) naar voren gekomen als een nieuwe rapportage vereiste voor bedrijven. De richtlijn heeft tot doel belanghebbenden een transparant beeld te geven van de sociale en milieueffecten van een bedrijf. Als jouw bedrijf verplicht is om verslag uit te brengen, hoe moet jij je daar dan op voorbereiden? We zullen kort uitleggen hoe het proces werkt en waar je rekening mee moet houden.

Volgens ons heeft de implementatie van CSRD twee zijden, namelijk de strategische en de praktische. Het strategische deel richt zich op jouw ambities, doelen en leermomenten, terwijl het praktische deel zich richt op het ontwikkelen van het rapport voor het financiële verslagjaar. Het onderstaande diagram schetst de elementen die deel uitmaken van beide aspecten.

Implementatie CSRD

Strategisch deel

De bedrijfsstrategie van jouw bedrijf op het gebied van duurzaamheid is leidend. Daaruit komen ambities en doelen op het gebied van milieu, governance en sociale kwesties. Dit vormt de basis voor de invulling van het praktische deel en de keuzes die daarin gemaakt gaan worden. Maak je geen zorgen als nu nog niet alles is uitgewerkt; het praktische proces levert voldoende input en inzichten voor het formuleren van een strategie op een later moment. Het is belangrijk om te beginnen met het maken van nulmetingen, zoals broeikasgasemissies. Het berekenen van baseline Scope 1, 2 en 3 uitstoot is een goede manier om te beginnen met de implementatie van CSRD.

Praktisch compliance deel

1.  Materialiteit

Je startpunt in het praktische deel van CSRD is de materialiteitsbeoordeling. Dit proces is ontworpen om te selecteren welke ESG-onderwerpen van belang zijn voor de situatie van jouw bedrijf. Het omvat het uitvoeren van een dubbele materialiteitscan om te begrijpen welke invloed de bedrijfsactiviteiten van jouw bedrijf hebben op jouw context, en hoe risico’s en kansen vanuit jouw context van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten. Deze beoordeling behandelt het volledige scala aan onderwerpen dat is opgenomen in de EFRAG-standaarden die van toepassing zijn op de CSRD. Het resultaat is een materialiteitsmatrix en een document waarin wordt beschreven hoe je hebt bepaald welke onderwerpen van belang zijn en welke niet. Op dit punt weet je aan welke disclosures moet worden gewerkt.

Als je meer wil lezen over hoe het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling werkt, neem een kijkje op onze webpagina over materialiteit.

2. Analyse en meting

Nu duidelijk is welke disclosures belangrijk zijn, is het tijd om te onderzoeken wat in detail moet worden gerapporteerd. Mogelijk moeten nieuwe datapunten worden vastgelegd, omdat het niet altijd mogelijk is om voort te bouwen op bestaande gegevens. Niet alle benodigde datapunten zullen kwantitatief zijn; CSRD omvat ook veel kwalitatieve aspecten. Denk op dit moment ook goed na over je definities en hoe de gegevens opnieuw kunnen worden vastgelegd voor volgend jaar. Dit kan betekenen dat specifieke KPI’s moeten worden vastgesteld of beleid moet worden ontwikkeld.

3. CSRD rapport

Zodra je tevreden bent dat alle relevante informatie beschikbaar is, is het tijd om het duurzaamheidsrapport te ontwikkelen. Dit moet een eenvoudige oefening zijn, gericht op het openbaar maken van de relevante informatie in overeenstemming met de vereisten uit de EFRAG standaarden.

4. Audit en assurance

Zodra het rapport is voltooid, moet het worden gecontroleerd met beperkte mate van zekerheid. Eventuele bevindingen die voortvloeien uit de controle kunnen worden gebruikt als leermomenten voor je toekomstige rapportage cyclus.

 

Hoe kan Ecomatters helpen met CSRD?

Met meer dan 10 jaar ervaring in duurzaamheidsrapportage biedt Ecomatters de volgende diensten rond de implementatie van de CSRD:

  • Volledige ondersteuning bij de implementatie van CSRD in alle stappen van het hierboven beschreven proces.
  • Workshops voor het opstarten van de CSRD.
  • Uitvoeren van de dubbele materialiteitsbeoordeling.
  • Berekenen van Scope 1, 2 en 3 emissies aan de hand van het Greenhouse Gas Protocol en hulp bij het kwantificeren van andere impactfactoren.
  • Ondersteunen bij het organiseren van datapunten.
  • Optreden als expert op bepaalde onderwerpen.

Diensten

Contact met ons opnemen

Relevante artikelen

Corporate Sustainability Reporting Directive
The new Corporate Sustainability Reporting Directive, are you ready?

To strengthen transparency around sustainability and other non-financial matters, in…

CSRD preparation
CSRD preparation: Five aspects to consider first

On 21 April 2021, the Commission adopted a proposal for a Corporate Sustainability…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top