Skip to content

Duurzaamheidsrapportage standaarden

Een toenemend aantal bedrijven over de hele wereld publiceert een duurzaamheidsrapport waarin ze de economische, ecologische en sociale impact van hun activiteiten bekendmaken. Duurzaamheidsrapportage helpt om inzicht te krijgen in hun ecologische voetafdruk door de uitstoot van broeikasgassen (GHG) te meten, maar ook bij het stellen van doelen, het beheren van veranderingen en dit alles te communiceren naar externe belanghebbenden en klanten.

Standaarden voor duurzaamheidsrapportage

Er zijn verschillende standaarden en protocollen voor het uitvoeren van duurzaamheidsrapportage. De belangrijkste internationaal erkende normen zijn het Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), het Greenhouse Gas (GHG)-protocol en het Carbon Disclosure Project (CDP). Om te voldoen aan de vraag naar standaarden voor duurzaamheid, heeft de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation de International Sustainability Standards Board (ISSB) opgericht, die momenteel werkt aan haar eigen normen. Tegelijkertijd ontwikkeld de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) de standaard voor duurzaamheidsrapportage ter ondersteuning van de komende Europese regelgeving en openbaarmaking van informatie onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Ecomatters ondersteuning

Om je te helpen navigeren door de verscheidenheid aan beschikbare standaarden, kun je op de website van Ecomatters een aantal artikelen vinden die inzicht geven in de meest gebruikte rapportage frameworks. Een overzicht van het doel en de voordelen van CO2-rapportage vind je op onze pagina over zakelijke duurzaamheidsrapportage, waar ook wordt ingegaan op geïntegreerde rapportage. Op onze pagina over Greenhouse Gas (protocol) rapportage gaan we dieper in op een van de meest gebruikte frameworks voor de meting en het beheer van broeikasgassen in de publieke en private sector. Binnen dit framework worden de verschillende GHG-protocolstandaarden op verschillende organisatieniveaus besproken, en behandelen we ook de drie verschillende GHG-emissiecategorieën, Scope 1, Scope 2 en Scope 3. Op dit moment is het Global Reporting Initiative (GRI) het rapportage framework dat het meest geaccepteerd is en het meest wordt gebruikt door publieke en private organisaties. Meer informatie over de verschillende themagerichte standaarden is te vinden op onze pagina over Global Reporting Initiative (GRI). Nadat je je ecologische voetafdruk hebt vastgesteld met behulp van een van de hierboven genoemde frameworks, kun je overwegen wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen te stellen (science-based targets). Op onze pagina over het stellen van duurzaamheidsdoelstellingen onderzoeken we methoden voor het stellen van doelen, zoals de Sectoral Decarbonisation Approach (SDA).

Ecomatters biedt in vele mate ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. Ons strategisch advies, doelstellingsbepaling en onze rapportageservice kunnen je helpen ervoor te zorgen dat de rapportage van jouw organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan uw bedrijfsdoelstellingen. Ecomatters biedt een volledig scala aan diensten voor kleine tot grote multinationale ondernemingen. We hebben dit gedaan voor tal van bedrijven waaronder:

IMCD-groep: vanaf 2019 ondersteunde Ecomatters IMCD met hun Global Reporting Initiative (GRI) duurzaamheidsrapportage. We hebben het volledige duurzaamheidsrapportage proces uitgevoerd, inclusief materialiteitsbeoordeling, ontwikkeling van de aanpak, berekeningen, ontwikkeling van de structuur en inhoud van het rapport, ondersteuning bij het verzamelen van gegevens en het stellen van doelen.

AkzoNobel: Ecomatters heeft AkzoNobel ondersteund met hun zakelijke CO2-rapportage als onderdeel van hun jaarverslag van 2019. De CO2-meting en rapportage waren in overeenstemming met de GHG Protocol Corporate Standard for Accounting and Reporting en werden extern gecontroleerd.

We werken nauw samen met onze klanten om verder te gaan dan alleen de cijfers en om duurzaamheid betekenisvol te maken voor jouw bedrijf. Om effectieve ondersteuning te bieden, zijn we op de hoogte van de wereldwijde normen voor emissies en methoden voor koolstofberekening. Deze methoden omvatten het Carbon Disclosure Project, Global Reporting Initiative, Integrated Reporting Framework en de verschillende LCA ISO-normen.

Onze experts kunnen:

  • Ondersteuning bieden bij het uitzoeken van welke GHG Protocol-standaard relevant is en hoe deze het beste in het bedrijf kan worden geïmplementeerd.
  • Ondersteunen in de ontwikkeling van bedrijfsrapportagesystemen voor koolstofemissies, die voldoen aan het GHG-protocol.
  • Jouw organisatie helpen met het meten van de CO2-emissies onder de directe (Scope 1 en 2 emissies) en de indirecte (Scope 3) emissies van je organisatie.
  • Een waardeketenanalyse uitvoeren, tools op maat ontwikkelen en marketingactiviteiten uitvoeren.
  • Ondersteunen bij het berekenen van de ecologische voetafdruk van producten of de organisatie.
  • Ondersteunen bij het beoordelings- of auditproces van duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het jaarverslag.

Rapportage standaarden services

Contact

Case studies

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Environmental Strategy Ecomatters
Corporate Sustainability Support

Ecomatters has had a cooperative relationship with AkzoNobel Sustainability in providing sustainability…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Back To Top