Skip to content

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een van de belangrijkste internationaal erkende standaarden voor duurzaamheidsrapportage. Meer informatie over de overige standaarden is te vinden op onze rapportagepagina. Het GRI-framework voor duurzaamheidsrapportage helpt bedrijven om ESG-informatie (Environmental, Social, and Governance) op een duidelijke en vergelijkbare manier te identificeren, verzamelen en rapporteren. De methode voor duurzaamheidsrapportage van GRI werd voor het eerst gelanceerd in 2000 en is momenteel de meest populaire, bekende en breed geaccepteerde methode die door multinationale organisaties, overheden, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s), NGO’s en brancheverenigingen wordt gebruikt.

De GRI methode

De GRI methode ondersteunt derde partijen bij de beoordeling van de milieueffecten van hun activiteiten en toeleveringsketen. Het raamwerk bestaat uit verschillende elementen, waaronder een set universele normen die door elke organisatie moeten worden gebruikt bij het opstellen van een duurzaamheidsrapport, en normen voor specifieke onderwerpen op het gebied van economie, milieu en maatschappij. Elke norm voor een specifiek onderwerp specificeert bepaalde bekendmakingen die relevant zijn voor het onderwerp en stelt indicatoren en meetwaarden daarvoor vast. Een organisatie kan ervoor kiezen om een uitgebreid rapport op te stellen waarin alle bekendmakingen en indicatoren in de GRI-normen worden vermeld, of kiezen voor kernrapportage waarbij ze rapporteren over alle algemene (universele) toelichtingen en de selectieve onderwerpen die de organisatie als relevant beschouwt.

De duurzaamheidsrapportage methode van GRI heeft als doel de kosten en baten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur van de gerapporteerde bedrijven te standaardiseren en te kwantificeren.

Ecomatters ondersteuning in GRI rapportage

Duurzaamheidsrapportage wordt steeds gebruikelijker, maar er valt veel te meten, tellen en beschrijven. Dit betekent dat eerste pogingen tijdrovend kunnen zijn. Maar zodra het rapport compleet is, zal het je helpen om grip te krijgen op je prestaties en je strategie te ontwikkelen aan de hand van duidelijke methodieken. Ons advies: wees voorzichtig bij het kiezen van een methode voor je rapportage. Met de vereiste consistentie bepaald het je koers voor de komende jaren.

Ecomatters biedt duurzaamheidsondersteuning in vele hoedanigheden. nze strategische advies-, doelstellingen- en rapportageservice kan je helpen ervoor te zorgen dat de rapportage van jouw organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en aan je bedrijfsdoelstellingen. We ondersteunen bedrijven bij het bepalen van de beste manier om de GRI methode in hun organisatiestructuur te implementeren. Het is onze prioriteit om nauw met je samen te werken en verder te gaan dan alleen de cijfers, zodat duurzaamheid iets productiefs betekend voor jouw bedrijf. Om effectieve ondersteuning te bieden, zijn we op de hoogte van het GRI-framework. We hebben het geïmplementeerd voor verschillende soorten bedrijven.

Onze experts kunnen:

  • Ondersteuning bieden bij het begrijpen van hoe het GRI-framework (uitgebreid en kern) het best kan worden geïmplementeerd om aan te sluiten bij de bedrijfsstrategie.
  • Ondersteuning bieden bij het berekenen van de ecologische voetafdruk van producten of de organisatie.
  • Ontwerpen en ondersteunen bij de ontwikkeling van rapportagesystemendie voldoen aan het GRI Framework.
  • Jouw organisatie helpen bij het meten van de CO2-emissies die onder je directe controle vallen (Scope 1 en 2 emissies) evenals de indirecte (Scope 3) emissies van jouw organisatie.
  • Uitvoeren van waardeketenanalyse, ontwikkelen van aangepaste tools en uitvoeren van marketingactiviteiten.
  • Ondersteuning beiden bij het beoordelings- of controleproces van duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het jaarverslag.

Reporting services

Contact

Case studies

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top