Skip to content

Scope 3 berekening

Inzicht in de volledige CO2-voetafdruk van uw bedrijf

Wat is scope 3 berekening en rapportage?

De uitstoot van broeikasgassen (GHG) van een bedrijfsketen kan worden ingedeeld in drie scopes. Scope 1 en Scope 2 omvatten directe emissies en emissies die verband houden met ingekochte energie, terwijl Scope 3-berekeningen indirecte emissies omvatten uit de upstream en downstream waardeketen van de bedrijven. Dit omvat activiteiten zoals gekochte goederen en diensten, transport en distributie, productgebruik, afvalverwerking en woon-werkverkeer van werknemers. In totaal zijn er 15 onderling exculsieve categorieën (zie onderstaande afbeelding) van Scope 3-emissies, die worden gedefinieerd in de GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (ook wel de Scope 3-standaard genoemd). Deze Scope 3-standaard biedt vereisten en richtlijnen voor bedrijven om een inventarisatie van broeikasgasemissies voor hun Scope 3 te berekenen en openbaar te rapporteren.

Scope 1 2 3 emissions visual

Figuur 1: Scope 1, Scope 2 en Scope 3. Aangepast van de GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Waarom is het berekenen van Scope 3-emissies belangrijk?

Het berekenen en rapporteren van Scope 3-emissies kan een waardevol hulpmiddel zijn voor bedrijven die verantwoordelijkheid willen nemen voor de CO2-voetafdruk van hun gehele waardeketen, in plaats van alleen hun directe emissies. Het helpt bedrijven bij het opzetten van effectieve gegevensbeheersystemen en het ontwikkelen van een basislijn om emissiereductiedoelen vast te stellen en te volgen. Als volgende stap kunnen bedrijven mogelijkheden identificeren om de uitstoot te verminderen en daardoor hun duurzaamheidsprestaties, evenals die van hun producten en diensten, te verbeteren. Dit kan leiden tot kostenbesparingen, toegevoegde waarde en een verbeterde reputatie. Door nauw samen te werken met upstream leveranciers en downstream belanghebbenden kunnen bedrijven sterkere relaties opbouwen en duurzaamheid in hun waardeketen bevorderen. Tot slot kan het berekenen en rapporteren van Scope 3-emissies bedrijven helpen om te voldoen aan wettelijke vereisten en voorop te lopen bij opkomende duurzaamheidstrends en ‘best practises’.

Het proces van het berekenen en rapporteren van Scope 3 in de praktijk

Het proces van het berekenen en rapporteren van Scope 3-emissies omvat in de praktijk verschillende stappen. Allereerst moet er een screening worden uitgevoerd om te bepalen welke categorieën emissies uit de Scope 3-standaard het meest relevant zijn in de waardeketen van het bedrijf. Vervolgens moet voor elke relevante categorie een aanpak worden gekozen voor gegevensverzameling en rapportage, waarbij zowel de haalbaarheid als de geloofwaardigheid van de resultaten in overweging worden genomen. De gegevensverzameling is vaak een inspanning van het hele bedrijf en omvat verschillende afdelingen zoals inkoop, financiën, HR en verkoop. Het kan ook voordelig zijn om samen te werken met leveranciers en klanten om gegevens te verzamelen over hun eigen processen en gerelateerde emissies. Zodra de gegevens zijn verzameld, kan de algehele koolstofvoetafdruk van elke relevante categorie worden berekend en gerapporteerd met behulp van de gekozen rapportageaanpak.

Hoe Ecomatters kan ondersteunen met Scope 3 berekeningen en rapportages

Bij Ecomatters bieden we bedrijven een alomvattende aanpak voor het berekenen van Scope 3-emissies en het uitvoeren van Scope 3-rapportage. We bieden een breed scala aan diensten, variërend van het ontwikkelen van GHG-inventarissen en beheerplannen tot het geven van begeleiding bij de implementatie en het volgen van initiatieven voor GHG-reductie. We bieden expertise op het gebied van de ontwikkeling van GHG-accounting- en auditingssystemen om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. We begrijpen dat elk bedrijf uniek is en streven ernaar om op maat gemaakte oplossingen te bieden die voldoen aan de individuele behoeften van onze klanten.

Vanwege de complexiteit van de rapportage vereisten en de afhankelijkheid van externe gegevens kan proces van het berekenen van Scope 3-emissies uitdagender zijn dan Scope 1- en 2-rapportage. We hebben meer dan 10 jaar ervaring met kwantitatieve berekeningen, rapportagestandaarden, milieudatabases en gegevensverzamelings- en beheersystemen. Dit stelt ons in staat om nauwkeurige en effectieve Scope 3-rapportagesystemen te ontwikkelen voor veel internationale organisaties. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen.

Rapportage services

Contact

Natalia Chebaeva

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Case studies

Environmental Strategy Ecomatters
Corporate Sustainability Support

Ecomatters has had a cooperative relationship with AkzoNobel Sustainability in providing sustainability…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top