skip to Main Content
Impact valuation & Economics
Impact Valuation Icon

Wat is impact valuation?

De waarde van een onderneming wordt traditioneel gemeten aan de hand van de aandelenkoers en de winst voor haar aandeelhouders. Vandaag eisen stakeholders echter steeds meer inzicht in de maatschappelijke en ecologische bijdrage van een bedrijf. Daarom vragen steeds meer bedrijven zich af: hoe kunnen we uitdagingen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling oplossen en de risico’s in onze waardeketens verminderen?

Bedrijven en organisaties vertrouwen op veel hulpbronnen, waaronder grondstoffen, kennis van de industrie, werknemers, investeerders en consumenten. Deze kunnen worden onderverdeeld in verschillende vormen van ‘kapitaal’. Dit zijn: natuurlijk kapitaal (milieu), economisch kapitaal (financieel), menselijk kapitaal (kennis en vaardigheden) of sociaal kapitaal (maatschappelijk).

Een manier om de bijdrage van een bedrijf te beoordelen, is de waarde van deze bronnen te meten door de impact te kwantificeren in financiële (monetarisering) of fysieke termen. Door een waarde toe te kennen aan een impact, kan deze eenvoudiger worden vergeleken met andere indicatoren en aan het management worden gecommuniceerd.

Ecomatters heeft up-to-date ervaring met impactwaardering en we kunnen:

  • Boekhoudkundig beheer van natuurlijk kapitaal en andere monetiseringsstudies uitvoeren
  • Je op de hoogte stellen van het implementeren van inkomsten genereren in je organisatie
  • Ondersteunen bij het duidelijk en eenvoudig communiceren van de resultaten
  • Helpen om contact te leggen met externe belanghebbenden door het genereren van inkomsten uit milieu-impact
Economic Evaluation Icon

Economic evaluation

Het creëren van een solide businesscase is essentieel voor het succes van een nieuw product of een nieuwe dienst. Een businesscase kan gebaseerd zijn op traditionele financiële modellen en projectevaluatie, maar ook waardeketengerelateerde benaderingen of de financiële aspecten met betrekking tot externaliteiten kunnen worden gebruikt.

In de projecten van Ecomatters is de duurzaamheid van een product of dienst meestal niet het doel op zich. Integendeel, milieuaspecten zijn geïntegreerd in het levensvatbare bedrijfsmodel. We hebben een stevige achtergrond in financiën en economie, met name met betrekking tot projectevaluatie en duurzame bedrijfszaken. Deze aanpak kan bijvoorbeeld worden toegepast met Eco Efficiency Analysis, waarbij financiële informatie wordt gecombineerd met milieu-informatie om de verminderde milieu-impact te optimaliseren in verhouding tot de kosteneffectiviteit van een product.

Ecomatters heeft een sterke achtergrond in economische beoordeling en we kunnen:

  • Eco-efficiëntie- en levenscycluskostenstudies uitvoeren
  • De financiële beoordeling uitvoeren voor bestaande milieustudies
  • De waarde markeren van uw duurzame producten en waardeketens

Sub services

Lees meer over onze specifieke diensten op het gebied van Impact valuation & Economics.

Back To Top