Skip to content

 

Chemische Recycling

Chemische recycling als potentiële oplossing voor het einde van de levensduur

Chemische recycling wordt beschouwd als een veelbelovende oplossing voor het aanpakken van het einde van de levensduur van plastic verpakkingen. Terwijl er verschillende benaderingen zijn om dit probleem aan te pakken, zoals het verbieden van wegwerpproducten en het bevorderen van recyclingbewustzijn, biedt chemische recycling specifieke voordelen, vooral omdat het de potentie heeft om hoogwaardige materialen te leveren in tegenstelling tot de minderwaardige gerecyclede materialen die voortkomen uit mechanische recycling.

Chemische recycling omvat het proces waarbij plastic afval chemisch wordt getransformeerd, waardoor de chemische samenstelling verandert en het wordt omgezet in waardevolle grondstoffen van hoge kwaliteit. Deze grondstoffen kunnen vervolgens worden gebruikt voor de productie van nieuwe chemicaliën of plastic producten. Door dit recyclingproces kunnen gesloten kringlopen worden gecreëerd voor specifieke soorten plastic afval, waardoor waardevolle materialen behouden blijven en de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen wordt verminderd.

Chemical recycling - Figure 1

Bron: Een circulaire economie voor kunststoffen – Inzichten uit onderzoek en innovatie om beleids- en financieringsbeslissingen te onderbouwen, 2019)

Chemische recyclingprocessen

Chemische recycling omvat verschillende processen, zoals pyrolyse, vergassing, depolymerisatie en solvolyse. Elk proces vereist een specifiek type grondstof of invoerstroom, zoals gemengd plastic of polycondensaten, die onder specifieke omstandigheden worden verwerkt, zoals hoge temperaturen of oplossing in een specifieke stof. De output van deze processen kan bestaan uit monomeren, polymeren, aromatische verbindingen of brandstoffen zoals syngas of diesel.

Bij het gebruik van kunststoffen als afvalstroom voor chemische recycling, resulteert dit meestal in twee soorten output: brandstof (olie) of een waardevol materiaal dat kan worden gebruikt als grondstof (polymeer, monomeer, aromatisch, enz.). De laatstgenoemde output wordt als de meest wenselijke beschouwd, omdat het de mogelijkheid biedt om de kringloop te sluiten, terwijl brandstofproductie alleen een secundaire levenscyclus mogelijk maakt door verbranding voor energieterugwinning.

Hoewel chemische recyclingprocessen nog in ontwikkeling zijn en er enige onzekerheid bestaat over zaken zoals schaalbaarheid, economische haalbaarheid, milieu-impact en het vereiste logistieke systeem van afvalinzameling tot productoutput, wordt verwacht dat chemische recycling in de toekomst een levensvatbare oplossing zal worden. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid de ambitie om in 2030 10% van al het plastic afval chemisch te recyclen, wat aangeeft dat er steeds meer aandacht en inspanningen worden geleverd op dit gebied.

Ecomatters-beoordelingstool

Om het potentieel van verschillende initiatieven en processen voor chemische recycling te beoordelen, heeft Ecomatters in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beoordelingstool ontwikkeld. Deze zelfbeoordelingstool evalueert de levensvatbaarheid van initiatieven voor chemische recycling door de volwassenheid en risico’s te beoordelen in categorieën zoals grondstof, proces en logistiek, en productoutput, en geeft ook een indicatie van de potentiële milieuvoordelen van het initiatief. De tool kan worden gebruikt om initiatieven op het gebied van chemische recycling te beoordelen die te maken hebben met plastic verpakkingen of post-consument plastic afval van huishoudens en de winkel-kantoordienstensector.

Ecomatters ondersteuning

Ecomatters heeft uitgebreide ervaring in het begrijpen en integreren van de nieuwste kennis op het gebied van chemische recycling in de ontwikkeling van organisatiestrategieën. We hebben expertise in het uitvoeren van CO2-berekeningen van producten en organisaties. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van de wet- en regelgeving met betrekking tot het einde van de levensduur van producten en verpakkingen. Meer specifiek kan Ecomatters de volgende diensten en advies op maat leveren:

Voor financiers, NGO’s, banken of investeerders:

  • Helpen begrijpen of een initiatief het potentieel heeft om op te schalen en levensvatbaar is voor investeringen
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor chemische recycling voor investeringsportfolio’s of toewijzing van subsidies

Voor startups en bedrijven:

  • Modellering van de ecologische voetafdruk van chemische recyclingprocessen en het resulterende gerecycleerde materiaal
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van communicatieverklaringen en claims rond de milieuvoordelen van het gerecyclede materiaal, met behulp van data gestuurde inzichten
  • Adviseren en ondersteunen bij het bereiken van de “end-of-waste status” voor het gerecyclede materiaal
  • REACH-registraties voor het gerecyclede materiaal

Contact

De tool

Onze tool voor chemische recycling is ontworpen om uw zelfevaluatie te ondersteunen of voor het gestructureerd verzamelen van gegevens van meerdere start-ups die u overweegt te financieren. Bekijk hem hier.

Chemische Recycling Tool

Relevante Case studies

End of waste system
Analysing the Dutch end-of-waste system

To effectively move towards a circular economy, it is essential…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak
 

Back To Top