skip to Main Content
Klimaat & Energie
Climate Icon

Klimaatimpact

Een koolstofvoetafdruk is een maatstaf voor klimaatverandering, berekend als de totale broeikasgassen (BKG) uitgestraald door een persoon, organisatie, regio of product. Koolstofdioxide (CO2) wordt beschouwd als de belangrijkste broeikasgasemissie gezien de hoge niveaus van wereldwijde uitstoot, het vermogen om thermische straling te absorberen, en hoe het langer in de atmosfeer blijft dan andere vergelijkbare gassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Daarom wordt het gebruikt als een enkel referentiepunt en worden de meeste koolstofvoetafdrukken berekend in CO2-equivalentie. Deze berekening is gestandaardiseerd zodat voetafdrukken kunnen worden vergeleken tussen producten en organisaties.

Maar waarom zou je koolstof berekenen? Het wordt steeds belangrijker om de uitstoot van broeikasgassen te bewaken en te verminderen of zelfs het ambitieuze doel te bereiken om klimaatneutraal te zijn. Het meten van uw CO2-voetafdruk is een voordelige manier om een ​​begin te maken met een blik op de algehele impact van uw product of organisatie op het milieu en de maatschappij en het stellen van emissiereductiedoelstellingen. Koolstofberekeningen zijn ook nodig voor duurzaamheidsverslaggeving, zoals het naleven van het Global Reporting Initiative, deelname aan het Carbon Disclosure-project of het zoeken naar een Eco-label.

Financieel zijn directe prijzen voor koolstof in toenemende mate van toepassing als gevolg van koolstofbelastingen, emissiehandelssystemen (EU ETS) en bedrijven waarin interne koolstofprijzen zijn opgenomen. Door hun koolstofvoetafdruk te meten en te beheren, kunnen bedrijven hun huidige kosten en toekomstige risico’s in verband met hun koolstofemissies beter begrijpen en verminderen. Hoge emissieniveaus van koolstofequivalenten kunnen bijvoorbeeld wijzen op gebieden die behoefte hebben aan energie-efficiëntie-upgrades, wat kan leiden tot toekomstige kostenbesparingen.

Bij Ecomatters hebben we veel ervaring met het berekenen van de CO2-voetafdruk en kunnen we:

  • De CO2-voetafdruk van uw product of organisatie berekenen
  • U helpen om emissiereductiedoelen en -strategieën in te stellen
  • Uw organisatie steunen bij het berekenen van de interne koolstofprijzen
  • De kosten en risico’s analyseren die gepaard gaan met prijs-, belasting- en handelsregelingen
Energy Icon

Energie

De EU-richtlijn energie-efficiëntie (EED) stelt bindende maatregelen vast om de EU te helpen haar energie-efficiëntiedoelstelling van 20% tegen 2020 en 30% energie-efficiëntie tegen 2030 te halen. De richtlijn vereist bedrijven met meer dan 250 werknemers (VTE) of een jaaromzet van € 50+ miljoen en een jaarlijks balanstotaal van € 43+ miljoen om ten minste om de 4 jaar energie-audits uit te voeren.

Het doel van een energie-audit is om meer inzicht te krijgen in uw eigen energieverbruik en om de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. Een energie-audit geeft een overzicht van alle energieverbruik en -stromen, en kan potentieel verouderde technologieën en / of gebieden voor efficiënte investeringen benadrukken. Op deze manier kunnen bedrijven energie-efficiëntie en kostenbesparende verbeteringen het meest effectief implementeren, wat op zijn beurt de EU als geheel helpt haar ambitieuze energie-efficiëntiedoelstellingen te behalen.

Om te voldoen aan het EED-beleid, kan Ecomatters u helpen met:

  • Het uitvoeren van een energie-audit op locatie
  • Het creëren van een schematisch overzicht van bestaande energiestromen (inclusief transport)
  • Het identificeren van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • Het ontwikkelen van een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van uw bedrijf voor de komende 4 jaar
  • Het identificeren van mogelijke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen om u te helpen om energie te besparen

Sub Services

Lees meer over onze specifieke diensten op het gebied van Klimaat & Energie.

Back To Top