skip to Main Content
Activiteitenbesluit en Energy Efficiency Directive

Wettelijke eisen rondom energie efficiëntie

Om de ambitieuze CO2-reductie doelen te halen die door Europese, nationale en gemeentelijke overheden gesteld zijn, worden er steeds vaker wetten en regels opgelegd om bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.

Momenteel zijn er in Nederland 3 wet en regelgevingen van kracht waar uw onderneming mee te maken kan krijgen

 • Het Activiteitenbesluit Artikel 2.15
  Wanneer uw bedrijf onder deze regelgeving valt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar. Om discussie te voorkomen of een besparingsmaatregel zich binnen 5 jaar kan terugverdienen, zijn per bedrijfstak ‘erkende maatregelen’ aangewezen.
 • EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
  Wanneer uw onderneming gebruikt maakt van koel en verwarmingsinstallaties dan kan het zijn u moet voldoen aan De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) valt. De EPBD verplicht tot een 5-jaarlijkse inspectie voor airconditioningsystemen en 2 of 4-jaarlijks voor stookinstallaties. Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 12 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 20 kW vallen onder deze richtlijn.
 • Energy Efficiency Directive (EED)
  De EED is een Europese richtlijn voor grotere bedrijven. Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers (FTE). Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren.
  Het doel van een energie-audit is om inzicht in het eigen energiegebruik te vergroten en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen.

Aan welke wetgeving u moet voldoen en tot welke maatregelen u verplicht bent hangt af van uw energieverbruik, het gebruik van klimaatbeheerssystemen (airconditioning), of uw bedrijfsgrote.

Het kan voorkomen dat meerdere van de hierboven beschreven wetgevingen tegelijkertijd op uw bedrijf van toepassing zijn. Via Ecomatters kan u er snel achter komen of u onder een van deze wetgevingen valt en of u aan de verplichtingen voldoet.

Ecomatters kan u helpen met het in kaart brengen van uw wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Daarnaast kunnen we een plan opzetten om de juiste (kosten efficiënte) energiebesparingsmaatregelen te implementeren.
Ook als uw bedrijf wettelijk gezien geen actie hoeft te ondernemen, maar wilt u toch stappen zetten op het gebied van energiebesparing kunnen we u helpen.

Activiteitenbesluit EED

Contact us

Related Case studies

Decorative Paints - PEF Screening
PEF Screening: Decorative Paints

Ecomatters performed the Product Environmental Footprint (PEF) screening study on decorative paints…

Eco Footprint Tool
Eco Footprint Tool

  Ecomatters developed the Coatings Eco footprint tool which calculates eco footprint of cans…


Back To Top