skip to Main Content
eCircular Flagship

De circulariteit van plastic vergroten

Het aanpakken van de end-of-life toepassing van plastic producten is een grote uitdaging. Kunststoffen die geschikt zijn voor eenmalig gebruik worden door de Europese Commissie al tegen het licht gehouden en bepaalde producten zullen daardoor waarschijnlijk voor consumenten worden verboden. De vraag naar plastic zal echter niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Ecomatters heeft daarom haar krachten gebundeld met partners in heel Europa. Gezamenlijk werken we aan het flagship initiatief eCircular, met de doelstelling de circulariteit van kunststoffen te vergroten. De opkomst van digitale technologieën biedt nieuwe mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe ‘end-of-life’-strategieën voor verschillende kunststoffen.

Digitalisering

Digitale technologieën bevorderen de traceerbaarheid van materialen en producten en zorgen voor nauwkeurige informatiestromen over product- en materiaaleigenschappen en hun beschikbaarheid. Dit vermindert de versnippering van kennis en regelgeving. Bovendien kan de transparantie van de kunststoffenmarkt worden verbeterd, de zoekkosten worden verlaagd en de effectiviteit van processen worden verbeterd. Digitale transformatie kan een snellere overgang naar circulariteit in kunststoffen mogelijk maken en lineaire waardeketens kunnen circulair worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op blockchain-technologie gebaseerd plastic afvalinzameling programma of het implementeren van innovatieve bedrijfsmodellen ter bevordering van optimaal kunststof gebruik.

Het EIT Climate-KIC eCircular Flagship programma

Het eCircular Flagship is een meerjarig project dat wordt gefinancierd door de Europese cleantech-innovatiegemeenschap EIT Climate-KIC. Het verenigt een sterk netwerk van onderzoeks-, academische en zakelijke partners. Ecomatters zal zich richten op het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Hierbij maken we gebruik van onze jarenlange ervaring met het berekenen van data gedreven duurzaamheidsadvies in de chemische industrie.

Via dit initiatief kunnen we u ondersteunen met:

  • Het circular maken van uw waardeketen en ondersteuning bieden met het afstemmen tussen verschillende stakeholders
  • Het opzetten van plastic afvalinzameling programma’s op basis van van blockchain-technologie
  • Onderzoeken van nieuwe circulaire businessmodellen en strategieën voor de optimalisatie van uw logistieke systemen.

Op zoek naar partners...

eCircular is op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn in het verkennen, stimuleren en verbeteren van het plastic verbruik en afvalpreventie.

Of u nu een bedrijf, een overheidsinstantie, een agentschap, een brancheorganisatie of een academische instelling of circulaire economie georiënteerde NGO bent, we kijken ernaar uit om met u samen te werken aan innovatieve oplossingen voor optimalisatie van plastic gebruik, implementatie van digitale technologieën en circulaire bedrijfsmodellen. Neem contact op met Eelco of Pau voor meer informatie, of als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan activiteiten binnen  het eCircular Flagship programma.

Contact

Max Sonnen

Max Sonnen

Managing Director
Pau Huguet Ferran

Pau Huguet Ferran

Sustainability Lead Spain

Relevante Case studies

eCircular flagship
eCircular Flagship

Tackling the end-of-life application of plastic based products is major…

Chemical Recycling Tool
Chemical Recycling Tool

As part of a larger project commissioned by the Ministry…


Back To Top