Ga naar hoofdinhoud
Klimaat Neutraal - mkb's

Duurzaamheid in detailhandel

Het klimaatakkoord uit Parijs en de ambities van de Nederlandse overheid op het gebied van CO2 uitstoot reductie gaan iedereen aan. Echter de detailhandelssector staat specifiek voor een bijzondere uitdaging, aangezien veel bedrijven veel concurrentie ervaren en slechts beperkte marges hebben op de verkochte producten. Desondanks wordt ook steeds meer gevraagd van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) binnen de sector. Strenger wordende wet- en regelgeving rondom de energiezuinigheid binnen de bedrijfsvoering (bijv. erkende maatregelen) is daarvan een goed voorbeeld.

Ecomatters is daarom het Klimaat Neutraal Programma voor de detailhandel sector gestart. Dit programma richt zich specifiek op het ontzorgen van MKB-bedrijven bij het terugdringen van hun energiegebruik en CO2 uitstoot. Samen met de brancheorganisatie INretail, de gemeente Utrecht en de Redevco Foundation wordt nu een pilot project afgerond, waarna het programma in 2019 gelanceerd wordt.

Hoe het werkt

Het Klimaat Neutraal Programma helpt ondernemers om na te denken over de energiehuishouding in de winkel en hoe de daarbij horende toekomstige investeringen in verlichting, klimaatinstallaties en energie verbruikend apparatuur. Binnen het programma wordt een plan gemaakt voor de winkel, met daarin een aantal concrete acties om direct energie te besparen en die in de meeste gevallen leiden tot lagere kosten. Naast het plan zijn er veel praktische tips beschikbaar voor deelnemers aan het programma. Deze tips helpen je om betere keuzes te maken bij het aanschaffen van nieuwe lampen of klimaat installatie.

Verder wordt aangegeven aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. Daarbij geeft het programma inzicht aan wat moet worden gedaan om te voldoen aan bijvoorbeeld de Europese richtlijn rondom de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en de erkende maatregelenlijst uit de wet Milieubeheer. Voor de mkb’s die echt ambitieus zijn, zal het plan ook bijdragen om in de toekomst uit te komen op een situatie waarin de winkel klimaat neutraal is (netto-nul-CO2-emissies).

Voordelen van het Klimaat Neutraal programma:

  • Inzicht in de geldende wet- en regelgeving rondom energiezuinigheid
  • Besparen op de kosten voor energieverbruik
  • Structureel nadenken over energiehuishouding en de daarbij horende investeringen
  • Praktische tips voor het aankopen van nieuwe installaties of verlichting
  • Bijdragen aan duurzamere maatschappij

Wat willen we bereiken

Het programma is met een aantal ondernemers opgezet en getest tijdens de pilot fase. De ervaringen van deze ondernemers zijn daarna gebruikt om het Klimaat Neutraal Programma praktisch te houden. Zo blijf de behoefte van de MBK’er centraal staan en bieden wij een programma aan dat voor iedereen toegankelijk is. Wij geloven er namelijk in dat iedereen zijn steentje bij kan dragen aan een duurzame samenleving.

Onderneem actie

Als u het uitdagend vindt om met energiebesparingsvoorschriften aan de slag te gaan of de ambities heeft om klimaatneutraal te worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Eelco of Max om meer te horen over het programma en te leren hoe u kunt deelnemen aan de beweging.

Contact

Relevante Case studies

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products

AkzoNobel is one of the leading paints and coatings companies…

Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil

Makstil AD, a North-Macedonian steel producer, approached Ecomatters to create…

Back To Top