Skip to content

Metingen van de CO2 voetafdruk

Metingen van de CO2 voetafdruk

Een koolstofvoetafdruk wordt gedefinieerd als de totale broeikasgassen (BKG) die door een entiteit worden uitgestoten en wordt uitgedrukt in koolstofdioxide-equivalent (CO2-eq). Een entiteit kan verwijzen naar een iedere bron, inclusief een persoon, organisatie, plaats, product of project. Emissies worden gegenereerd door allerlei activiteiten, van energieverbruik en landtransformatie tot afvalbeheer en ingekochte diensten. Broeikasgas emissies worden meestal onderverdeeld in drie categorieën:

  • Scope 1 – Directe emissies: komen rechtstreeks van een activiteit of handeling, zoals het verbranden van brandstoffen in een auto, boiler of kachel.
  • Scope 2 – Indirecte brandstofemissies: worden uitgestoten in de processen die energieleveranciers uitvoeren om de energie te produceren die men verbruikt. Een voorbeeld hiervan is het verbranden van kolen of gas om elektriciteit op te wekken.
  • Scope 3 – Overige indirecte emissies: zijn emissies die optreden in de up- of downstreamprocessen van een toeleveringsketen. Dit kan de winning van grondstoffen zijn, de productie van voedsel, transport dat geen verband houdt met de directe vervuiler, of afvalverwerking.

De verdeling tussen de emissiecategorieën is afhankelijk van het perspectief van het meetpunt. Dit hangt dus samen met hoeveel controle men heeft over deze emissies en hun reductie. Zo heeft een paperclipfabriek niet al te veel controle over hoe de door haar verbruikte elektriciteit wordt geproduceerd (scope 2 emissies), en nog minder invloed op hoe het staal wordt gewonnen en gemaakt (scope 3). Wel heeft zij relatief meer controle over het bepalen van/investeren in de efficiëntie van de machines die zij gebruikt en de directe activiteiten die plaatsvinden in de fabriek (scope 1).

Het verschil tussen deze verschillende geïntegreerde activiteiten, die in dit geval samenkomen in een ​​paperclip, is soms onduidelijk. Daarom is het erg belangrijk om precies te zijn in categorieën en wat erin moet worden opgenomen. Daarom zijn er standaarden ontwikkeld om bedrijven, autoriteiten en zelfs individuen te helpen bij het navigeren door nauwkeurige broeikasgas-boekhouding.

Greenhouse Gas Protocol is een wereldwijd erkende organisatie die kaders ontwikkelt voor het meten en beheren van broeikasgassen in de publieke en private sector. Normen die zijn ontwikkeld door het Greenhouse Gas Protocol dienen als gemeenschappelijke basis voor veel rapportagesystemen en certificeringsprogramma’s.

Ze definiëren de belangrijkste concepten die verband houden met een CO2-voetafdruk, verdelen de uitstoot in Scope 1, Scope 2 en Scope 3 en helpen de gebruiker om door het broeikasgas-inventarisatieproces te navigeren. Dit protocol biedt ook ondersteuning bij het stellen van doelen voor CO2-reductie, het beheren van emissies en het rapporteren van de resulterende CO2-voetafdruk.

Waarom CO2-voetafdruk belangrijk is

Een berekening van de CO2-voetafdruk is de eerste stap naar het ontwikkelen van een meer energie-efficiënte bedrijfsvoering of het identificeren van duurzaamheidsdoelstellingen. Door de huidige soorten en bronnen van emissies te meten en deze in een CO2-voetafdruk in kaart te brengen, kan een bedrijf gemakkelijk ‘hot spots’ identificeren en zichzelf vergelijken met bestaande industrienormen of benchmarken met nationale doelstellingen.

Het is belangrijk om te beginnen met het meten van een CO2-voetafdruk voordat u investeert in efficiëntie- of duurzaamheidsverbeteringen en Ecomatters is er om u te helpen. We kwantificeren al meer dan tien jaar milieu-impact en hebben uitgebreide ervaring met berekeningen van de CO2-voetafdruk. We zijn op de hoogte van de verschillende standaarden zoals het Carbon Disclosure Project en het Greenhouse Gas Protocol. Daarnaast kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van op maat gemaakte tools voor het berekenen van de CO2-voetafdruk voor uw bedrijf of organisatie.

We streven ernaar om meer te doen met gekwantificeerde resultaten. Wij helpen onze klanten om CO2-bepalingen om te zetten in actie en om effectieve resultaten en communicatie te bereiken.

Voorbeelden hiervan kunt u vinden op onze case-study pagina.

LCA diensten

Contact

Relevante Case studies

Nobian - 1990 Carbon Footprint
Nobian – 1990 Carbon footprint

Nobian is a European leader in the production of essential…

Emission calculation tool
Emission calculation tool to SURF towards understanding impact

Understanding the emission associated with IT service provision to educational…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top