Skip to content

Koolstofvoetafdruk van transportketenoperaties met ISO 14083

Hoe ontwikkel je een productkoolstofvoetafdruk in de chemische industrie?

Bij het beoordelen van de koolstofvoetafdruk van een bedrijf spelen de emissies van transportoperaties een belangrijke rol. De ISO 14083-standaard biedt universele richtlijnen voor de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies (GHG) die voortvloeien uit de exploitatie van transportketens, zowel voor passagiers als voor vracht. Wanneer deze berekeningen worden gecombineerd met de koolstofvoetafdrukberekeningen van het product of de dienst van het bedrijf (volgens ISO 14067), kunnen deze berekeningen deel uitmaken van de Productkoolstofvoetafdruk (PCF) en/of GHG-rapportage van een bedrijf.

De ISO 14083-standaard kan bedrijven ondersteunen door een methodologie en een consistente set berekeningsrichtlijnen te bieden voor de kwantificering van emissies van hun transport. De standaard is gebaseerd op eerder bestaande normen en gevestigde bedrijfspraktijken, waaronder de EN16258-standaard en het Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework. Door gebruik te maken van deze standaard kunnen bedrijven effectief de impact van hun logistiek inschatten.

Waar kan je ISO14083 voor gebruiken?

ISO 14083 kan worden gebruikt als onderdeel van de berekening van de intensiteit van broeikasgasemissies per tonkilometer of passagierskilometer. Deze emissie-intensiteiten kunnen worden gebruikt als primaire of secundaire gegevens voor projecten voor de kwantificering van broeikasgassen. De resultaten kunnen ook worden gepubliceerd in een GHG-rapport voor transportketens waarin specifiek de transportemissies worden behandeld.

De opgenomen transportoperaties categorieën (Transport Operation Categories TOC) in de standaard zijn:

 • Luchtvervoer
 • Kabelbaanvervoer
 • Binnenvaart
 • Pijpleidingvervoer
 • Spoorvervoer
 • Wegvervoer
 • Zeevervoer

Naast het bieden van richtlijnen voor transportoperaties, biedt de richtlijn ook ondersteuning bij het bepalen van de impact van huboperaties. Verschillende ondersteunde huboperaties categorieën (Hub Operation Categories – HOC) zijn:

 • Passagiershub
 • Goederenhub
 • Gecombineerde goederen- en passagiershub

Een transportketen kan bestaan uit meerdere transportketenelementen (TCE’s), dus de ISO 14083-standaard geeft ook richtlijnen over hoe de volledige transportketen geanalyseerd kan worden. De standaard biedt ook richtlijnen voor de boekhouding van emissies door lekkage van koelmiddelen bij temperatuurgecontroleerd vrachtvervoer, emissies van zwart koolstof, (her)verpakking, ICT voor transportbeheer en koolstofcompensatie. De gegevens moeten worden aangepast of gewijzigd als er behoefte is aan volledige levenscyclusgerichte broeikasgasemissies, bijvoorbeeld door de fabricage van voertuigen of de aanleg van transportinfrastructuur op te nemen.

De emissiefactoren voor transport kunnen worden berekend op basis van primaire gegevens en emissiefactoren per brandstof. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen standaard emissiefactoren van een andere bron (bijvoorbeeld het GLEC-framework) worden gebruikt als een haalbare, conservatieve aanpak.

Ecomatters ondersteuning voor ISO 14083

Ecomatters biedt verschillende vormen van ondersteuning bij het in kaart brengen van transportemissies. We staan altijd klaar om te helpen en onze experts kunnen:

 • Je organisatie helpen bij het beoordelen van de volledige transportketen en het berekenen van broeikasgasemissies volgens de ISO 14083-standaard.
 • Begeleiding bieden bij het implementeren van emissies van transport in de emissierapportagesystemen en jaarlijkse rapportage.
 • Ondersteuning bieden bij het beoordelings- of auditproces voor koolstofvoetafdrukberekeningen, volgens de certificering van verschillende ISO-standaarden.

LCA diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Jur Remeijn

Jur Remeijn

Sustainability Consultant

Case studies

PEF Study
PEF Screening Study: Decorative Paints

Ecomatters performed the Product Environmental Footprint (PEF) screening study on decorative paints…

Comparative Assertion
DEJONG Hot Water Tanks – LCA Comparative Assertion

DEJONG hot water tanks designs, manufactures, and supplies hot water…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top