Skip to content

Levenscyclusanalyse (LCA) in Horizon Europe-projecten

Het Horizon Europe-programma financiert projecten die bijdragen aan een innovatieve, duurzame en inclusieve toekomst voor de Europese Unie. De integratie van Levenscyclusanalyse (LCA) in een project is essentieel ter onderbouwing van de verduurzamingsbijdrage van de innovatie. Het uitvoeren van een LCA geeft daarnaast relevante inzichten om de innovatie duurzamer te maken.

De kern van Levenscyclusanalyse (LCA)

LCA onderzoekt de milieu-impact van producten van wieg tot graf (cradle to grave). Dus van de winning van grondstoffen tot de verwerking van het product aan het einde van de levensduur. Daarin wordt productie, gebruik en transport ook meegenomen. De LCA maakt de milieueffecten van producten over verschillende indicatoren zichtbaar, waaronder CO2-emissies, watergebruik en toxiciteit. Normen zoals ISO 14040 en ISO 14044 worden als leidraad gebruikt bij het LCA-proces, wat zorgt voor geloofwaardigheid en vergelijkbaarheid van resultaten. Dit versterkt het vertrouwen over de impact die met de innovatie bereikt kan worden.

Waarom LCA belangrijk is binnen Horizon Europe

Binnen het kader van Horizon Europe dient LCA een dubbel doel, om aandachtspunten inzichtelijk te maken en om verbeteringskansen te achterhalen. Door “hot spots” (gebieden met een hoge milieu-impact) binnen een productlevenscyclus te identificeren, faciliteert LCA geïnformeerde besluitvorming en stuurt het onderzoek en innovatie richting duurzaamheid.

LCA toepassen in een Horizon Europe project

De toepassing van LCA binnen Horizon Europe kan worden aangepast aan verschillende doelstellingen, van high-level screenings tot diepgaande analyses:

  • LCA-screenings: beperkte screening met een simpele insteek om overzicht van milieueffecten te krijgen.
  • Uitgebreide LCA-studies: Bieden een dieper inzicht in de milieuprestaties van een innovatief product of productsysteem. Dit is bedoeld voor het identificeren van “hot spots” voor verder onderzoek en innovatie.

Diensten van Ecomatters

We zijn graag betrokken bij LCA studies binnen Horizon Europe-projecten. Momenteel zijn we betrokken bij het LaserWay-project en eerder hebben we  gewerkt aan het DECOAT-project. Afhankelijk van de behoeften van het project zijn er verschillende manieren waarop we ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld tijdens de aanvraagfase of het uitvoeren van de LCA-studie. Vanwege de strakke deadlines voor Horizon Europe-projecten, moedigen we je aan om vroeg in de ontwikkeling van de voorstellen contact met ons op te nemen.

Denk je dat wij een goede match voor jouw consortium kunnen zijn? Plan een belafspraak met een van onze consultants of stuur ons een e-mail.

LCA diensten

Contact

Relevante Case studies

DECOAT: Exploring debonding solutions to aid recycling

The coatings placed on plastics and textiles often limit their…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top