Skip to content

Milieuproductverklaring (EPD)

Wat is een EPD?

Een EPD (Milieuproductverklaring) is een document waarin de milieuprestaties van een product worden weergegeven. EPD’s zijn een formele en internationaal erkende manier om deze effecten te presenteren. Doorgaans is levenscyclusanalyse (LCA) de methode voor het berekenen van de impact data die de EPD ondersteunt. De gepubliceerde EPD dient dus als milieulabel of verklaring. De LCA-berekeningen achter een EPD maken gebruik van Life cycle inventory analysis (LCI). Deze berekeningen en processen volgen de ISO 14040-norm. De ISO 14040 is de norm die is ontwikkeld om de principes en het raamwerk te beschrijven voor het uitvoeren van LCA. Er zijn ook specifieke normen voor het ontwikkelen van de verklaringen en labels die de LCA ondersteunt. In de context van EPD’s is dit gewoonlijk de ISO 14025: Milieulabels en -verklaringen – Type III milieuverklaringen. De standaarden waarborgen dat de berekeningen achter de LCA’s en EPD uniform zijn, zodat de definitieve EPD’s vergelijkbaar zijn tussen sectoren.

Geldigheid en variaties

Milieuproductverklaringen zijn onderhevig aan verschillende geldigheidsperioden, hoewel de meeste 5 jaar geldig zijn. Momenteel zijn ze vooral relevant in business-to-business communicatie, business-to-consumer communicatie, ecodesign en duurzame overheidsopdrachten. Daarnaast spelen ze een rol bij het behalen van credits in beoordelingsschema’s in de bouw sector (bijv. BREEAM en LEED).

Hoewel minder gebruikelijk, kunnen EPD’s ook de ISO 14021-norm volgen. Deze norm is de “Milieu-etiketteringen en -verklaringen – Zelf vastgestelde milieu-uitspraken”. Zoals de naam al aangeeft, zijn deze claims zelfgemaakt, zelf gecertificeerd en in eigen beheer uitgegeven. Vaak gebruiken fabrikanten, importeurs, distributeurs, detailhandelaren of iemand anders die baat kan hebben bij milieuclaims deze norm. Dit soort claims bevatten mogelijk geen LCA-gegevens en vereisen geen onafhankelijke verificatie. Om de betrouwbaarheid toch te waarborgen, is de eiser daarom verantwoordelijk voor het evalueren en verstrekken van de gegevens ter verificatie. Ondanks deze bepaling zijn dit soort claims echter niet geldig voor het verkrijgen van credits in bouwbeoordelingsschema’s en lopen ze het risico als green-washing te worden beschouwd.

Ecomatters EPD support

Over het algemeen wordt binnen de wereld van LCA de term “EPD” opgevat als een type III milieuverklaring. Bij Ecomatters hebben we veel ervaring in het uitvoeren van kwaliteits-LCA’s, volgens de juiste normen, voor producten en diensten. We hebben verschillende klanten ondersteund bij het uitvoeren van LCA’s en het opstellen van EPD’s voor producten en diensten in de chemische en productie industrie, waaronder chemicaliën en coatings, kunststoffen en verpakkingen, en de bouwsector. Als je al ervaring hebt en specifieke ondersteuning wilt, is ons flexibele team bekend met zowel GaBi als SimaPro LCA-modelleringssoftware en staan we klaar om je organisatie te helpen waar het nodig is. Bovendien zorgen onze partnerrelaties ervoor dat de LCA correct wordt geverifieerd en effectief wordt gepubliceerd op de juiste EPD-platforms. In Nederland worden de specifieke EPD’s verzameld in de “Nationale Milieudatabase”. Wij kunnen je ondersteunen bij het maken van de relevante content voor dit en andere platformen. Bekijk onze projecten of neem contact met ons op voor meer informatie.

EPD diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director

Brienne Wiersema

Sustainability Consultant

Gerelateerde case studies

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products

AkzoNobel is one of the leading paints and coatings companies…

Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil

Makstil AD, a North-Macedonian steel producer, approached Ecomatters to create…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top