Skip to content

EPD (EN 15804)

Wat is een EPD EN 15804?

De EN 15804 is de EPD-norm voor de duurzaamheid van bouwwerken en diensten. Deze norm harmoniseert de opzet van EPD’s in de bouwsector, waardoor de informatie transparant en vergelijkbaar is. De eerste versie werd gepubliceerd in 2012, bekend als EN 15804+A1 “Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten”. In 2019 werd echter een tweede versie van de norm EN 15804+A2 gepubliceerd, met als belangrijkste doel om de op standaarden gebaseerde EPD’s af te stemmen op de indeling van de Product Environmental Footprint (PEF). Enkele van de veranderingen zijn: meer vereisten voor de behandelde levenscyclusfasen, aanvullende milieueffectindicatoren, nieuwe inhoud met betrekking tot biogene inhoud en een meer expliciete beschrijving van de functionele eenheid en de aangegeven eenheid. Deze wijzigingen van EN15804+A1 naar EN15804+A2 worden in meer detail beschreven in ons nieuwsartikel. Voor het vervolg van deze pagina, verwijst de term EN15804 naar de recente EN15804+A2 standaard.

De norm EN 15804 biedt een weg voor het ontwikkelen van type III-verklaringen, door te beschrijven hoe de technische prestaties van een bouwproduct kunnen worden berekend. De regels zijn hetzelfde voor verschillende bouwproducten, maar de norm biedt verschillende opties qua methodologische keuzes. Over de hele levenscyclus heen worden verschillende modules gedefinieerd die betrekking hebben op specifieke levenscyclusfasen van het product. Voor elk van de verschillende levenscyclusfasen worden rekenregels en gegevens over een set indicatoren verstrekt.

De norm EN 15804 biedt de structuur voor het maken van drie verschillende soorten EPD’s: Cradle-to-gate, Cradle-to-grave maar ook Cradle-to-gate met opties. De eerste twee typen worden beschreven op de pagina over levenscyclusanalyse. Het laatste type omvat de fase van de levering van grondstoffen tot de productiefase, net als Cradle-to-gate zonder opties, maar kan ook andere geselecteerde levenscyclusfasen omvatten, zoals transport van het gefabriceerde product, productgebruik, productonderhoud, renovatie, afvalverwerking, enz.

Gerelateerde standaarden

Aangezien de EN 15804 EPD een type III (ISO 14025) milieu claim is, gelden er strenge eisen voor publicatie. Dit type EPD vereist daarom een ​​verificatieproces en is onderworpen aan de administratie van een programma-operator.

Binnen de ISO-normen is de norm voor kernregels in duurzaamheid in bouwwerken de ISO 21930. Dit is de norm voor “Duurzaam bouwen – Milieuverklaring van bouwproducten”. Deze norm heeft een update gehad in 2017, waardoor hij meer in lijn is met de EN 15804. Als gevolg hiervan geeft hij meer specificaties voor het maken van een EPD van producten. Bovendien is het gedetailleerder in LCA en statistieken dan zijn voorganger. Omdat deze ISO 21930-norm sterk lijkt op de EN 15804, is het waarschijnlijk dat er een betere onderlinge herkenning zal zijn tussen Noord-Amerikaanse en Europese LCA’s.

Ecomatters EPD ondersteuning

Als je ondersteuning zoekt bij het verkrijgen van EPD’s die voldoen aan de normen van de ISO 14025 en EN 15804, dan kan Ecomatters helpen. Ons team is zeer bekend met de relevante normen voor vele productcategorieën op de markt. Wij zijn experts in het uitvoeren van de vereiste LCA’s en het leveren van geëvalueerde en gecertificeerde EPD’s in overeenstemming met EN 15804 of andere normen.

Relevante diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director

Brienne Wiersema

Sustainability Consultant

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Relevante Case studies

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products

AkzoNobel is one of the leading paints and coatings companies…

Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil

Makstil AD, a North-Macedonian steel producer, approached Ecomatters to create…

Back To Top