Skip to content

EPD Proces & Systemen

EPD Proces

Een EPD (milieuproductverklaring) is een document dat de milieuprestaties van een product weergeeft. Een EPD moet worden gemaakt volgens de ISO 14025 Type III-norm, kan voldoen aan andere normen zoals de EN 15804+A2 en vereist externe verificatie. Voor het maken van een EPD volgen we ons duidelijke EPD-proces. Dit proces bestaat uit zeven stappen en is weergegeven in onderstaand schema.

1. Scope

De eerste stap in het EPD-proces is het bespreken van de reikwijdte van de EPD. Dit omvat discussies over het aantal producten dat in de EPD moet worden opgenomen, variaties, meegenomen levenscyclusfasen en het type norm en certificering dat moet worden gebruikt. Zodra deze details zijn vastgesteld, spreken we een budget en een tijdlijn af en zijn we klaar om officieel met het proces te beginnen.

2. Data verzameling

Op basis van de afgesproken scope is data verzameling noodzakelijk om tot het levenscyclusmodel (LCA-model) te komen. Dit staat bekend als de levenscyclusinventarisatie (LCI) en is de tweede stap van het EPD-proces.

Gegevens worden meestal verzameld door de opdrachtgever van het onderzoek met ondersteuning van Ecomatters. Er wordt een vragenlijst opgesteld met alle benodigde data die moeten worden verzameld. Afhankelijk van het doel en de reikwijdte van het project, kan het verzamelen van data de volgende categorieën omvatten: productproductie (grondstoffen, productkenmerken, nutsvoorzieningen, afval, enz.), logistiek (transportwijzen en afstanden) en data over productgebruik en verwerking als afval. In het algemeen zou het verzamelen van data betrekking hebben op primaire inputs en outputs in alle fasen van de levenscyclus die onder controle van het opdracht gevende bedrijf vallen.

3. Modelleren

Zodra de vragenlijst voor data verzameling is teruggestuurd naar Ecomatters, verwerken we de data en creëren we de LCA-modellen volgens de overeengekomen referentienorm (bijv. de EN 15804+A2). Tijdens deze stap kunnen we het LCA-model met onze klant bespreken, indien dit gewenst of nodig is.

Databases van derden (zoals de Ecoinvent-database), statistieken, aannames en andere generieke data bronnen, worden gebruikt om delen van het systeem buiten de controle van de opdrachtgever te modelleren. Bijvoorbeeld de productie van grondstoffen, de levering van energie of de afval verwerking fase.

4. Resultaten en interpretatie

LCA-software (bijv. GaBi of SimaPro) wordt gebruikt om het model te construeren en om de resultaten van het onderzoek te berekenen. De input- en outputstromen worden vertaald naar daadwerkelijke milieueffecten (i.e. klimaatverandering, eutrofiëringspotentieel, etc.). De resultaten van het onderzoek omvatten de productvoetafdruk voor alle geselecteerde impactcategorieën, maar ook uitgesplitste resultaten per levenscyclusfase, productieproces of activiteit.

Deze stap omvat ook de interpretatie van de resultaten, waarbij we verschillende milieukwesties in de waardeketen identificeren. Er worden conclusies en aanbevelingen gegeven, in overeenstemming met het doel en de omvang van het project, ter onderbouwing van de milieuclaim.

5. LCA-rapport en EPD-document

Er wordt een LCA-rapport en EPD-documentatie geschreven die voldoet aan de referentiestandaard. Het LCA-rapport is een allesomvattend document waarin alle methodologische aspecten en resultaten van het onderzoek zijn opgenomen en heeft daardoor een hoog detailniveau.

Naast het rapport moet er ook een EPD-document worden gemaakt. Dit is het EPD-document dat zal worden gepubliceerd op de website van de programma-operator, evenals op de website van de certificatie entiteit (bijvoorbeeld de website van het ECO-platform). Dit is ook het document dat klanten kunnen publiceren via hun communicatiekanalen. Dit document is minder gedetailleerd dan het LCA-rapport.

6. EPD- en LCA-rapport: beoordeling en validatie

Bij Ecomatters beheren we het hele proces van het maken van EPD’s, waarbij we ook verantwoordelijk zijn voor het verificatieproces. Hiervoor vertrouwen we op een breed netwerk van partners voor externe verificatie door derden.

Zodra het LCA-rapport en de EPD-documenten gereed zijn, sturen we ze beide naar de externe reviewer. De reviewer is verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de documentatie en controleert of het voldoet aan de ISO 14025 en de overeengekomen referentienorm (bijv. de EN 15804). De reviewer zal ons feedback geven over de beoordeling, inclusief suggesties voor wijzigingen, implementatie van aanvullende informatie in het rapport, enz.

Na implementatie van de feedback zal de reviewer ons een beoordelingsverklaring verstrekken zodat de EPD’s gecertificeerd kunnen worden.

7. Certificering en registratie

Zodra de beoordelingsverklaring is ontvangen, kunnen de EPD-documenten samen met de beoordelingsverklaring worden ingediend bij de programma-operator om de certificering te verkrijgen en de EPD’s in het platform te registreren (bijvoorbeeld in het ECO-platform).

EPD Systemen

EPD Systeem Programma's

Zoals vermeld op de EPD-pagina, is een programma-operator nodig om een EPD type III te produceren. Een programma-operator kan een bedrijf zijn of een groep van bedrijven, een industriële sector of handelsvereniging, overheidsinstanties of -agentschappen, of een onafhankelijke wetenschappelijke instantie of andere organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van de EPD en het beheren van het platform (bijv. ECO Platform) waarop het wordt gepubliceerd.

De operateur van het EPD-systeem is een onafhankelijke instantie die de taak heeft de ontwikkeling van een EPD type III uit te voeren, te beheren en te begeleiden. Daarom is de programma-operator verantwoordelijk voor de ontwikkeling en/of identificatie van bestaande productcategorieregels die nodig zijn voor een EPD. Gewoonlijk heeft elk land zijn eigen programma-operator(en) en dus zijn eigen EPD-systeem. Enkele van de Europese EPD-systemen en hun land van herkomst zijn:

 • Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) Germany
 • Inies FDES France
 • EPD Danmark from Denmark
 • EPD Norge Norway
 • The International EPD® System
 • BRE United Kingdom.
 • Global EPD Spain
 • ITB-EPD Poland
 • Bau EPD Austria
 • DAP construccion Spain
 • EPD Italy Italy
 • DAPHabitat Portugal
 • ZAG EPD Slovenia
 • EPD Ireland Ireland
 • MRPI the Netherlands
 • PEP Eco passport
 • The ECO Platform

Het ECO Platform

Met het oog op harmonisatie voor verificatie van milieu-informatie (EPD’s type III) in de bouwsector is het ECO Platform ontwikkeld. Dit EPD-systeem is voor de bouwsector in heel Europa geldig. Het platform is een internationale non-profitorganisatie met als belangrijkste doel om op te treden als een overkoepelende organisatie voor EPD-programma-operators in Europa die Europese EPD-programma’s harmoniseert. Momenteel ondersteunen de belangrijkste programma-operators in Europa het ECO-platform. Het ECO Platform geeft ECO Platform EPD’s (ECO EPD’s) uit. Een ECO EPD zorgt voor herkenning in heel Europa en kan niet alleen op de Europese markt worden gebruikt, maar ook op internationale markten.

Ecomatters Support

Ecomatters heeft veel ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij het maken van EPD’s. Onze solide partnerrelaties met reviewers en programma-operators zorgen ervoor dat de LCA correct wordt geverifieerd en effectief wordt gepubliceerd op de juiste EPD-platforms. Wij hebben specifieke expertise met het ECO Platform en de “Nationale Milieu Database” voor Nederland en zijn er om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van de EPD’s die je nodig hebt. Ons flexibele team kan je adviseren en begeleiden bij het maken van een EPD en alle stappen en werkzaamheden uit handen nemen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

EPD diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director

Brienne Wiersema

Sustainability Consultant

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om jouw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Relevante Case studies

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products

AkzoNobel is one of the leading paints and coatings companies…

Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil

Makstil AD, a North-Macedonian steel producer, approached Ecomatters to create…

Back To Top