Skip to content

Berekening van de vermijding van broeikasgasemissies voor het Innovatiefonds

Berekening van de vermijding van broeikasgasemissies

Overweeg je om een aanvraag in te dienen voor het EU Innovatiefonds (IF)? Als dat het geval is, moet je een berekening indienen van de vermeden uitstoot van broeikasgassen (GHG) die jouw innovatie bereikt heeft. Dit proces kan uitdagend zijn. Als je hiermee worstelt, kan Ecomatters je helpen. Of je nu gericht bent op een specifieke sector of hybride projecten ontwikkelt, onze ondersteuning stelt je in staat om nauwkeurig de potentiële vermindering van je GHG-uitstoot te kwantificeren!

Wat is het EU Innovatiefonds?

Het IF is een cruciaal financieel instrument in het kader van het klimaatbeleid, met een bijzondere focus op energie en industrie. Het primaire doel ervan is om innovatieve oplossingen op de markt te brengen, die helpen bij het decarboniseren van de Europese industrie en het vergemakkelijken van de overgang naar klimaatneutraliteit, terwijl de concurrentiekracht wordt versterkt. Binnen de EU zijn entiteiten die broeikasgassen uitstoten verplicht hun milieu-impact te compenseren via het Emissions Trading System (ETS). De opbrengsten gegenereerd door het ETS worden doorgesluisd naar het Innovatiefonds, waardoor het een van ‘s werelds belangrijkste financieringsinitiatieven is voor baanbrekende koolstofarme technologieën.

Het IF speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van projecten in verschillende sectoren, waaronder energie-intensieve industrieën, koolstofafvang en -gebruik (CCU), koolstofafvang en -opslag (CCS), hernieuwbare energie en energieopslag.

Methodologie voor het vermijden van emissies

Om transparantie en verantwoordelijkheid te waarborgen in inspanningen voor emissiereductie, heeft het IF een duidelijke methodologie opgesteld voor het berekenen van de vermindering van broeikasgasemissies. Bij het aanvragen van een subsidie ​​uit het Innovatiefonds is het essentieel om de levenscyclusuitstoot van het voorgestelde project te evalueren. Dit houdt in dat de uitstoot van een scenario waarin het project is opgenomen, wordt vergeleken met een referentiescenario waarin het project niet is opgenomen.

Het IF staat aanvragers toe om projectaanvragen in te dienen voor een enkele sector, of je kunt activiteiten uit meerdere sectoren integreren en zo een hybride project creëren. Als een project inkomsten genereert uit een enkel product, is het selecteren van de bijbehorende sector eenvoudig. Voor projecten met meerdere producten moeten aanvragers echter de ‘hoofdproduct(en)’ identificeren die het hoofddoel en de innovatie van het project vertegenwoordigen. In gevallen waarin een product een ander vervangt met een andere samenstelling, kan de sector van het vervangen product worden gekozen. Als meerdere producten zich binnen dezelfde sector bevinden, kunnen aanvragers alle, of sommige, van de producten aanwijzen als ‘hoofdproducten’. Dit beïnvloedt de uitkomst van de berekening van de relatieve vermindering van de GHG-uitstoot van het project.

Het referentiescenario omvat alternatieve processen die dezelfde, of equivalente, functies leveren als de hoofdproducten van het project. “Equivalent functie” duidt op dezelfde hoeveelheid van een identiek product die conventioneel wordt geproduceerd, of, als het nieuwe product een andere functie vervult, het conventionele product dat dezelfde of vergelijkbare functie vervult als het nieuwe product.

Hoe Ecomatters kan ondersteunen

Onze experts kunnen helpen:

  • met het definiëren van de ‘hoofdproduct(en)’ van uw project
  • het bepalen van een geschikt referentiescenario
  • door het berekenen van emissievermijding voor projecten met meerdere producten of voor hybride projecten
  • Met met berekenen van absolute en relatieve vermindering van broeikasgasemissies voor zowel uw project als het referentiescenario

Wil je meer weten? Plan een gesprek in met een van onze consultants. We helpen je graag verder met de berekeningen van de vermeden broeikasgasemissies.

LCA diensten

Contact

Brienne Wiersema

Sustainability Consultant
Robert Jan Volders

Robert Jan Volders

Sustainability Consultant

Relevante Case studies

Capital Accounting - 4D P&L
Capital Accounting: The 4D P&L

Ecomatters supported AkzoNobel in their 4-Dimensional Profit and Loss Accounting…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top