Skip to content

Product-milieuvoetafdruk (PEF)

Wat is de PEF?

De Product-milieuvoetafdruk (PEF) maakt deel uit van het “Single Market for Green Products Initiative”, geïnitieerd door de Europese Commissie. Het doel van het initiatief is om het bedrijven gemakkelijker te maken om duurzame producten op de Europese markt te brengen en voor consumenten om ze te herkennen.

De PEF-methodologie is ontworpen als een gestandaardiseerd “rulebook” voor het meten van de milieuprestaties van een product. De PEF-methode is fundamenteel gebaseerd op levenscyclus analyse (LCA), wat betekent dat het de gebruiker in staat stelt de ecologische voetafdruk van een product te bepalen vanaf de winning van grondstoffen tot aan de verwerking van het product als afval. Het vormt een breed scala aan vereisten met betrekking tot modelleringskeuzes, data verzameling en data kwaliteit, evenals kwantificering van milieueffecten met impact beoordelingsmodellen.

Aangezien de product-milieuvoetafdruk (PEF) een universele methode is, kan deze in principe worden gebruikt om de milieu-impact van elk product op de Europese markt te bepalen en te vergelijken. Maar om de rapportage-inspanningen binnen bedrijfstakken te stroomlijnen, zijn regels voor vergelijkbare producten georganiseerd in documenten die PEF Categorie Regels (PEFCR) worden genoemd. Een PEFCR wordt op brancheniveau gecreëerd, meestal door een (Europese) branchevereniging of vergelijkbare marktorganisatie.

Veel industrieën werken al met de product-milieuvoetafdruk (PEF) en creëren nu hun vereenvoudigde tools en benaderingen. Industrieën voor welke de methodologie nieuw of onbekend is kunnen Ecomatters benaderen voor de ontwikkeling van de PEFCR’s die nodig zijn om in de toekomst PEF’s te creëren.

Status in een Europese beleidscontext

Op dit moment bevindt de PEF zich in de “overgangsfase”. De Europese Commissie evalueert waar de PEF/OEF-methodologie in haar beleid kan worden gebruikt en hoe de implementatie in de praktijk kan worden gefaciliteerd. Uit beleidsontwikkelingen blijkt dat de PEF steeds meer terrein wint om de basis te worden van de milieueffectbeoordeling van producten in de EU en waarschijnlijk een prominentere rol zal gaan spelen in de regelgeving.

Zo wordt het gebruik van de PEF-methode voor het meten van de milieu-impact al voorzien in verschillende EU-beleidsstukken en -wetgeving, zoals de taxonomieverordening, het “Sustainable Batteries Initiative” en de “Green Consumption Pledge”. Ook wijst het actieplan voor de circulaire economie (CEAP) van 2020 op de mogelijkheid dat de Commissie zal voorstellen dat organisaties milieuclaims moeten onderbouwen met behulp van de PEF/OEF-methoden.

PEF Status - EU policy context - Flowchart

Waar te beginnen?

De eerste stap is om vertrouwd te raken met de status van jouw branche. Bestaat er al een PEFCR voor jouw categorie? Zijn er methodieken voor jouw producten? Als je op de hoogte wilt blijven van de algemene ontwikkeling van de PEF, kun je je abonneren op onze nieuwsbrief (we schrijven hier regelmatig over).

Ecomatters support

Ecomatters is de afgelopen 9 jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de PEF/OEF-regels. Wij zijn directe leden van de PEF Technical Advisory Board en zijn actief in de ontwikkeling van PEFCR’s.

Wij hebben ervaring in:

  • PEFCR’s ontwikkelen
  • Ontwikkelen van vereenvoudigde rekentools
  • PEF-onderzoeken uitvoeren
  • PEFCR “supporting studies” onderzoeken
  • Ontwikkeling van EF-compliant databases
  • Beoordeling van PEFCR’s, PEF-onderzoeken en EF-compatibele datasets

Als je op zoek bent naar ervaren ondersteuning, kan Ecomatters je helpen te begrijpen hoe product-milieuvoetafdruk (PEF) je bedrijf beïnvloedt. Wij gaan graag met je in gesprek en helpen je om inzicht te krijgen in je positie. Bekijk onze projecten of neem contact met ons op voor meer informatie.

PEF Diensten

Contact

Natalia Chebaeva

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Gerelateerde case studies

PEF Study
PEF Screening Study: Decorative Paints

Ecomatters performed the Product Environmental Footprint (PEF) screening study on decorative paints…

Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian

Salt is an important raw material that is used for…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top