Skip to content

PEF-studie proces

Wat is een PEF-studie?

Een Product Environmental Footprint (PEF)-studie is een levenscyclusanalyse (LCA) volgens het document dat specifieke categorieregels (PEFCR) bevat voor een gedefinieerde productcategorie. Het doel van een PEF-studie is om de milieu-impact van een product te bepalen in een breed scala van geharmoniseerde impactcategorieën, evenals het bepalen van een PEF-score die eerlijke vergelijkingen mogelijk maakt. Resultaten kunnen mogelijk worden gebruikt voor interne besluitvorming, productontwikkeling, benchmarking van prestaties met het branchegemiddelde en het aanvragen van een PEF-score-label wanneer deze beschikbaar is.

Hoe ziet het proces eruit?

De relevante PEFCR zet de regels over hetgeen dat in de systeemgrenzen moet worden opgenomen, welke modelleringskeuzes moeten worden gemaakt, over welke impactcategorieën moeten worden gerapporteerd en hoe resultaten moeten worden gekwantificeerd en gepresenteerd. De milieu-impact van het onderzochte product moet uiteindelijk worden gepresenteerd in een PEF-rapport dat voldoet aan de PEFCR en moet worden ontwikkeld op basis het PEF-rapportsjabloon. Ten slotte wordt een beoordeling van het PEF-rapport uitgevoerd door een onafhankelijke beoordelaar.

De stappen bij de ontwikkeling van het PEF-rapport

  1. Data verzameling – De fabrikant wordt gevraagd informatie te verstrekken over het productieproces. Om dit process soepel te laten verlopen hebben we data verzameling sjablonen die precies de data vragen die vereist zijn volgens de PEF(CR).
  1. LCA-modellering – Onze LCA-expert gebruikt de verzamelde data en standaardparameters in de PEF-methode/PEFCR om een ​​LCA-model te creëren dat de levenscyclus van het product weerspiegelt.
  1. Levenscyclus impact beoordeling (life cycle impact assessment) – In deze stap worden de emissies, grondstofwinningen en andere vormen over milieu impact omgezet in een impactresultaat voor elk van de 16 afzonderlijke milieu impactcategorieën. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in welke impactcategorieën het meest relevant zijn voor de milieuprestatie van het product en welke levenscyclusfasen en -processen de grootste impact veroorzaken in elk van de impactcategorieën.

Vervolgens worden de effecten in elke categorie vertaald naar één finale PEF-score. Dit proces is gebaseerd op universele (productonafhankelijke) vertaalfactoren die zijn ontwikkeld door het Europese Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) en worden aanbevolen door de Europese Commissie. De score houdt rekening met de jaarlijkse impact van de gemiddelde Europese burger over een jaar, evenals het relatieve belang van elke impactcategorie. Deze PEF-score is de basis voor externe benchmarking binnen en buiten de branche.

Beoordeling van de PEF studie

De verificatie en validatie van de PEF-studie is verplicht wanneer (een deel van) de PEF-studie bedoeld is om te worden gebruikt voor een bepaalde vorm van externe communicatie. Een beoordelaar geeft een verklaring af waarin wordt aangegeven dat de PEF-studie conform de PEFCR is, of wijst op noodzakelijke verbeteringen. De PEF-methode stelt ook minimumeisen aan de kwalificaties van reviewers.

Ecomatters support

Onze nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de PEF/OEF-regels en PEFCR’s geeft voorsprong op het gebied van werken met de methode. Bij Ecomatters hebben we jarenlange ervaring met zowel het ontwikkelen als beoordelen van PEF-studies in overeenstemming met PEFCR’s. Neem contact met ons op om aan de slag te gaan.

PEF Diensten

Contact

Natalia Chebaeva

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Relevante Case studies

PEF Study
PEF Screening Study: Decorative Paints

Ecomatters performed the Product Environmental Footprint (PEF) screening study on decorative paints…

Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian

Salt is an important raw material that is used for…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top