Skip to content

PEFCR-ontwikkeling & beoordeling

Wat is PEFCR?

Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) is een set aan regels voor het uitvoeren van een PEF-onderzoek voor een product binnen een bepaalde categorie. Een PEFCR wordt ontwikkeld door de industrie op basis van de algemene instructies in de PEF-methodologie. Meestal wordt intensieve ondersteuning gevraagd van een adviesbureau dat diepgaande kennis heeft van de PEF-methode en het PEFCR-ontwikkelingsproces. Zodra de PEFCR is gepubliceerd, kunnen de regels op de hele Europese markt worden gebruikt en kunnen productfabrikanten gemakkelijk vergelijkbare PEF-resultaten genereren en communiceren. Dit stelt de industrie in staat om de transparantie te vergroten en de impact op het milieu te verminderen.

Hoe ziet het PEFCR-ontwikkelingsproces eruit?

De ontwikkeling van een PEFCR bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen die vooraf zijn gedefinieerd binnen de PEF-methodologie.

  • Er wordt een zogenoemd “technical secretariat” opgericht om de ontwikkeling van de PEFCR te leiden.
  • Als basis voor het opstellen van de PEFCR wordt eerst een PEF-onderzoek uitgevoerd naar het representatieve product (RP). Dit is een bestaand of virtueel product dat de gemiddelde Europese marktomzet binnen de productcategorie vertegenwoordigt. De resultaten van dit PEF-onderzoek zullen als benchmark worden opgenomen in de PEFCR.
  • Met behulp van de inzichten uit de eerste RP-studie wordt de eerste versie ontwikkeld. Feedback zal worden verzameld via een publieke consultatie. Daarnaast zullen productfabrikanten middels “supporting studies” testen of de PEFCR daadwerkelijk bruikbaar en uitvoerbaar is.
  • Er wordt een tweede RP-studie uitgevoerd die rekening houdt met de ontvangen feedback. Dit resulteert in een geactualiseerde benchmark en een herziene tweede versie.
  • Na nog een ronde van publieke consultatie en een kritische beoordeling door een onafhankelijk beoordelingspanel, worden de laatste aanpassingen gemaakt en wordt de definitieve PEFCR vervolgens ter goedkeuring naar de Europese Commissie gestuurd.
PEFCR development process - Flowchart

Hoe wordt een PEFCR gebruikt?

Zodra de PEFCR is gemaakt voor een categorie van industriële producten, kunnen organisaties in heel Europa deze regels volgen en de PEF-berekeningen uitvoeren. De Europese Commissie heeft ook de datasets die de PEFCR’s ondersteunen beschikbaar gesteld. De rekenmodellen en invoer data die worden verstrekt zijn al sterk gestructureerd en gestandaardiseerd. Dit is een zeer kosteneffectieve manier om een LCA uit te voeren, aangezien veel van het initiële werk al is gedaan. Het proces kan meestal verder worden vereenvoudigd door een tool te maken.

Daarnaast kan een PEFCR een solide basis worden voor brancheorganisaties bij het vaststellen van benchmarkprestaties van de producten en het ontwikkelen van betrouwbare etiketteringsschema’s.

PEFCR beoordeling

Tijdens de ontwikkeling waarborgt een onafhankelijk beoordelingspanel de uiteindelijke conformiteit van de PEFCR met de vereisten vanuit de PEF-methode. Het gebruiksgemak voor de LCA-uitvoerder is een van de belangrijkste aspecten. Na publicatie moet een PEFCR een gestroomlijnde uitvoering van PEF-onderzoeken mogelijk maken, resulterend in geloofwaardige, relevante en consistente PEF-profielen.

De PEF-methode biedt op voorhand gedefinieerde beoordelingscriteria om een ​​conforme PEFCR te garanderen. Aan de hand van deze criteria evalueert het beoordelingspanel de volgende stukken:

  • Onderzoek naar eerste en tweede representatieve product (PEF-RP), inclusief het RP-model en PEF-RP-rapporten
  • Supporting studies
  • Tweede concept PEFCR

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de beoordeling te waarborgen, moet het panel bestaan ​​uit minimaal drie leden (een voorzitter en twee leden), waaronder een LCA-expert met achtergrond in de productcategorie, één branchedeskundige en idealiter een vertegenwoordiger van NGO’s. De competenties van de panelleden, inclusief ervaring met EF/LCA-methodologie, zijn onderworpen aan een gestandaardiseerde beoordeling volgens de PEF-methode.

Ecomatters support

Ontwikkeling

Ecomatters is actief betrokken bij de ontwikkeling van PEFCRs. We ondersteunen de verfindustrie in elke stap bij het ontwikkelen en updaten van de PEFCR voor decoratieve verf. Momenteel zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de PEFCR voor commerciële passagiersvliegtuigen, onder leiding van de European Union Aviation & Safety Agency (EASA). We zijn ook directe leden van de PEF Technical Advisory Board. Neem contact op met een van onze PEF-specialisten voor meer informatie over de details van PEFCR-ontwikkeling.

Beoordeling

Voor een soepel beoordelingsproces en waardevolle feedback is het cruciaal dat de voorzitter/leden van het panel een grondige kennis hebben van het PEFCR-ontwikkelingsproces. Bij Ecomatters hebben onze LCA-experts uitgebreide ervaring in zowel het voorzitten van – als het deelnemen aan – PEFCR-beoordelingspanels. Onze uitgebreide expertise met PEF stelt ons in staat de beoordeling zo efficiënt mogelijk te organiseren en zorgt voor de levering van onmisbare feedback.

PEF diensten

Contact met ons opnemen

Natalia Chebaeva

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Relevante Case studies

Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian

Salt is an important raw material that is used for…

PEF Study
PEF Screening Study: Decorative Paints

Ecomatters performed the Product Environmental Footprint (PEF) screening study on decorative paints…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top