Skip to content

Einde-afvalstatus

Einde-afvalstatus

Als je iets weggooit, wordt het afval. Meer specifiek definieert de EU-Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) afvalstof als ‘elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen’. Elke stof of elk voorwerp is afval of geen afval.

Wanneer een bedrijf iets wil doen met dit afval zoals sorteren, verbranden, composteren, etc., dan gelden er specifieke afvalregels ter bescherming van mens en milieu. Momenteel transformeren economieën echter naar een meer circulair systeem. Dit betekent dat we proberen minder afval te produceren door producten te hergebruiken en in plaats van verbranding afval te recyclen tot nieuwe producten.

Voor recyclers is het van groot belang om precies te weten wanneer ze met afval te maken hebben en wanneer niet. Zij moeten bijvoorbeeld vaststellen of hun ‘grondstoffen’ afval zijn in de zin van de KRW (kaderrichtlijn afvalstoffen) of mogelijk resterende stoffen, mengsels of voorwerpen in de zin van REACH.

EU-kader

Om hergebruik van afval tot nieuwe grondstoffen te stimuleren, maken de EU-kaders voor afvalstoffen en stoffen het mogelijk dat afval geen afval meer is. Wanneer een gerecycled product de status einde-afval krijgt, hoeven gebruikers van dit product niet meer te voldoen aan de afvalregelgeving. Deze einde-afvalregels zijn recent gewijzigd door de herziening van de belangrijkste Europese afvalrichtlijnen in 2018 en moeten voor 5 juli 2020 door de lidstaten geïmplementeerd zijn.

Om te beoordelen of en wanneer iets geen afval meer is, worden momenteel voor productgroepen einde-afvalcriteria ontwikkeld. In het algemeen mag een bepaalde afvalstof pas geen afvalstof meer zijn als:

De stof of het voorwerp wordt vaak gebruikt voor specifieke doeleinden;

  • Er is een markt of vraag naar een dergelijke stof of dergelijk object;
  • De stof of het voorwerp voldoet aan de technische vereisten voor de specifieke doeleinden en voldoet aan de bestaande wetgeving en normen die van toepassing zijn op producten;
  • Het gebruik van de stof of het voorwerp zal in het algemeen niet leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu of de gezondheid van de mens.

Ecomatters ondersteuning bij einde-afvalstatus

  • Ecomatters kan u helpen bij het beoordelen van de wettelijke status van uw product. We kunnen onder meer vaststellen waar in de productieketen het teruggewonnen materiaal niet langer als afvalstof wordt geclassificeerd en stof- of voorwerpgerelateerde regelgeving van toepassing wordt.
  • Wanneer u een juridische uitspraak wilt aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur of een materiaal al dan niet afvalstof is of de einde-afvalstatus heeft bereikt, kan Ecomatters u helpen bij het voldoen aan de benodigde gegevensvereisten en deelnemen aan gesprekken met lokale of nationale autoriteiten.
  • Om met een teruggewonnen stof of materiaal op de markt te komen, moet het voldoen aan chemische of productregelgeving zoals REACH of materialen die in contact komen met levensmiddelen. Ecomatters kan u bij elke stap helpen om volledige naleving van de wetgeving te verzekeren.

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Regain - End of Waste criteria
End-of-waste assessment report for Regain Services Pty Limited

Ecomatters has supported Regain Services Pty Limited in an end-of-waste…

End of waste system
Analysing the Dutch end-of-waste system

To effectively move towards a circular economy, it is essential…

Bel met onze adviseurs

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top