Skip to content

 

SCIP database

Het lijkt misschien duidelijk dat een gerecycled product net zo veilig moet zijn als een nieuw product. In de praktijk is het echter vaak moeilijk om de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het gerecyclede product volledig uit te sluiten vanwege de gemengde afvalstromen die als grondstof dienen.

De SCIP database

De SCIP-database bevat informatie over zorgwekkende stoffen in artikelen als zodanig of in complexe objecten (producten). Het doel is om de vervanging van gevaarlijke chemicaliën en de overgang naar een veiligere circulaire economie te bevorderen. Zo wordt gewaarborgd dat de informatie gedurende de gehele levenscyclus van producten en materialen beschikbaar is, ook in de afvalfase.

Wie informatie moet aanleveren

A Substance of Very High Concern (SVHC) needs to be present in an article in a concentration above 0.1% to trigger the submission requirement.

The following suppliers of articles will need to submit information to the SCIP database:

  • EU producers and assemblers;
  • EU importers; and
  • EU distributors of articles and other actors who place articles on the market.

Retailers and other actors supplying articles directly to consumers do not need to submit information to ECHA.

Producers and distributors of articles produced outside of the EU do not have direct obligations under the Waste Framework Directive. However, they should support their EU customers (importers) by providing them with the necessary information on SVHCs in articles.

SCIP database SVHV

Voldoe aan de meldingsverplichtingen

Om te voldoen aan de meldingsverplichtingen onder REACH en de SCIP kunnen wij u ondersteunen bij de volgende stappen:

  • Beoordeel uw producten
  • Implementeer een systeem voor het identificeren en volgen van SVHC-stoffen in uw voorwerpen
  • Verzamel informatie (bijv. REACH-certificaten) van uw leveranciers
  • Beoordeel of de concentratie van SVHC de drempel van 0,1 % bereikt
  • Maak een SCIP-kennisgevingsdossier aan (hiervoor is een IUCLID-template beschikbaar)
  • Dien uw meldingsdossier in.

Contact met ons opnemen

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

 

Back To Top