Skip to content

Downstreamgebruiker

Ecomatters ondersteunt bedrijven bij hun REACH-registratietaken, evenals bij taken voor downstreamgebruikers (DUs). De meest voorkomende categorieën van eindgebruikers zijn:

 1. Formuleerders, die mengsels produceren die doorgaans verder stroomafwaarts worden geleverd (bijv. verven, lijmen en reinigingsmiddelen).
 2. Professionele/industriële eindgebruikers, die stoffen of mengsels gebruiken maar deze niet verder stroomafwaarts leveren (bijv. professionele schilders, monteurs, schoonmakers en industriële bedrijven die oplosmiddelen en chemische reagentia gebruiken).
 3. Producenten van artikelen, die stoffen of mengsels opnemen in of aan materialen toevoegen om een artikel te vormen (bijv. textiel, industrieel materieel, elektronische apparaten en voertuigen).
 4. Hervullers die stoffen of mengsels van de ene naar de andere container overbrengen, doorgaans tijdens het opnieuw verpakken of rebranden.

NB: Distributeurs, re-branders, retailers en opslagproviders zijn geen eindgebruikers, maar hebben nog steeds verplichtingen onder REACH. Hoewel consumenten eindgebruikers zijn, vallen ze niet onder de definitie van downstreamgebruikers volgens REACH en hebben ze geen regelgevende verplichtingen.

Jouw verantwoordelijkheden als een downstreamgebruiker

Als eindgebruiker (DU) is het jouw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te identificeren en te implementeren om de risico’s te beheersen die verbonden zijn aan het gebruik van chemicaliën. In de praktijk omvat dit de volgende stappen:

 1. Controleer VIB-dekking: Controleer of jouw specifieke gebruik of gebruikscategorie wordt behandeld in het veiligheidsinformatieblad – VIB (in Engels: Safety data sheet – SDS). Sommige VIB’s geven mogelijk een generieke beschrijving van het gebruik (bijv. ‘Voor industrieel gebruik’), terwijl anderen, vooral uitgebreide VIB’s (e-VIB’s ) met Exposure Scenarios (ESs), het gebruik gedetailleerder kunnen definiëren (bijv. ‘Professioneel gebruik: Openbare ruimte, Productcategorie 35 – Wasmiddelen en reinigingsproducten’).
 2. Controleer de implementatie van RMM’s: Als jouw gebruik overeenkomt met het geïdentificeerde gebruik op het veiligheidsinformatieblad, zorg er dan voor dat je de voorgeschreven risicobeheersmaatregelen (RMM’s) implementeert zoals uiteengezet in het VIB.

Lees meer over Exposure Scenarios (ESs) in ons nieuwsartikel.

Veiligheidsinformatieblad - VIB

Wanneer RMM’s worden voorgeschreven in het VIB, dien je deze te implementeren. Afhankelijk van het risicoprofiel en het geïdentificeerde gebruik van de chemische stof, kan dit het ventileren van de werkruimte, het monitoren van emissieconcentraties of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril of kleding omvatten. In Nederland schrijft de Arbeidsomstandighedenwet voor dat deze maatregelen moeten worden opgenomen in de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van een bedrijf.

Als jouw gebruik niet is behandeld in het veiligheidsinformatieblad (bijvoorbeeld als je een professionele schilder bent en het VIB van jouw oplosmiddel alleen industrieel gebruik in een gesloten batchproces omvat), dien je:

 1. Contact op te nemen met je leverancier: Informeer je leverancier over je gebruik. De leverancier moet dit nieuw geïdentificeerde gebruik beoordelen binnen een maand of vóór de volgende levering, afhankelijk van wat later plaatsvindt. Incidenteel kan de leverancier besluiten jouw specifieke gebruik van de chemische stof als een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu te beschouwen en het labelen als “afgeraden gebruik”. In dat geval moet je een alternatief product gebruiken.
 2. Andere leverancier zoeken: Als alternatief voor het informeren van je leverancier over je gebruik, kun je een andere leverancier zoeken die de stof levert met veiligheidsdocumentatie die je gebruik behandelt, of je kunt een Downstream User Chemical Safety Report (DU CSR) opstellen. Dit vereist echter enige expertise.

Breng je stoffen of mengsels op de markt?

Als je stoffen, mengsels of artikelen op de markt brengt, moet je niet alleen rekening houden met de activiteiten binnen de grenzen van je eigen organisatie, maar ook met die van je klanten. Dit betekent dat je de gebruikswijzen van de chemicaliën die je verder stroomafwaarts levert aan je klanten moet identificeren en moet controleren of deze gebruikswijzen ook zijn gedekt in het veiligheidsinformatieblad van je leverancier (stap 1). Als dit niet het geval is (bijvoorbeeld als je huishoud wasmiddelen produceert voor de consumentenmarkt en het VIB uitsluitend het gebruik van de stof in een professionele omgeving behandelt), moet je je leverancier informeren of zelf een Chemische Veiligheidsbeoordeling uitvoeren voor dit gebruik (stap 3). Tot slot moet je je klanten de juiste informatie verstrekken om veilig gebruik mogelijk te maken, middels een product-VIB.

Ecomatters ondersteuning in downstreamgebruiker REACH

Downstreamgebruiker REACH naleving is niet altijd vanzelfsprekend. Ecomatters biedt een verscheidenheid aan ondersteuning:

 • Identificatie van jouw specifieke verplichtingen
 • Implementatie van risicobeheersmaatregelen (RMM’s)
 • Chemisch Veiligheidsrapport voor downstreamgebruikers (DU CSR)
 • Ondersteuning bij communicatie met jouw leverancier

REACH diensten

Contact

Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Wouter van Kootwijk

Sustainability Consultant

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Case studies

Bioplastics Regulatory Context
Report on bioplastic regulatory context

Bioplastics are promoted as alternatives to fossil-based plastics. However, rightly…

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Back To Top