Skip to content

 

Voedselcontact en verpakking regelgeving

Tijdens de productie, transport en consumptie komt voedsel in contact met allerlei materialen. Denk bijvoorbeeld aan transportbanden, filters, allerlei (plastic) verpakkingsmaterialen en de koffiemachine op kantoor. Over het algemeen worden deze materialen Food Contact Materials (FCM) genoemd.

De verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid van materialen ligt bij de bedrijfsoperators die ze op de markt brengen. Specifiek berust de veiligheid van materialen op het waarborgen dat er geen migratie is van onveilige niveaus van chemische stoffen vanuit het materiaal (verpakking) naar voedsel. Daarom moeten producenten en importeurs controleren en documenteren dat hun materialen voor voedselcontact aan deze en andere wettelijke vereisten voldoen.

EU regelgeving over voedselcontact

Als gevolg hiervan reguleert de Europese Voedselautoriteit (EFSA) de veiligheid van materialen voor voedselcontact. Op de website van EFSA kun je zoeken naar meningen over stoffen die in materialen voor voedselcontact moeten worden gebruikt.

Over het algemeen is Verordening 1935/2004/EG van toepassing op alle materialen voor voedselcontact in de EU. Kort samengevat bepaalt dit kader van regelgeving het volgende:

“Materialen en artikelen, inclusief actieve en intelligente materialen en artikelen, moeten worden vervaardigd in overeenstemming met de goede fabricagemethoden, zodat ze onder normale of voorzienbare gebruiksomstandigheden hun bestanddelen niet in hoeveelheden overbrengen naar voedsel die:

  • De gezondheid van de mens in gevaar brengen
  • Een grote verandering in de samenstelling teweegbrengen
  • Afbreuk doen aan de organoleptische kenmerken”

Er zijn 17 materialen voor FCM geïdentificeerd. Harmoniserende EU-wetgeving bestaat echter alleen voor 4 ervan. De bekendste reeks geharmoniseerde EU-wetgeving is Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof. Voor andere materialen zoals coatings, lijmen en papier geldt nationale wetgeving (bijvoorbeeld de Nederlandse Verpakkingen- en Gebruiksartikelenregeling).

In de EU is een conformiteitsverklaring (DOC) verplicht voor materialen voor voedselcontact van kunststof (inclusief gerecyclede kunststoffen), actieve en intelligente materialen, keramiek en geregenereerde cellulosefolie. Voor andere soorten materialen voor voedselcontact (bijvoorbeeld papier, inkt) is een DOC momenteel niet verplicht. Het is echter gebruikelijk dat partijen hoger in de waardeketen er een aanvragen.

Voedselcontact regelgeving - FDA -21 CFR deel 170 tot 186

Bij de introductie van je product op de Amerikaanse markt zijn de regels van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit van toepassing. Daarom worden stoffen die worden gebruikt in artikelen voor voedselcontact beschouwd als “indirecte” voedseladditieven.

De volgende regelgevende hoofdstukken van de FDA -21 CFR deel 170 tot 186 beschrijven de Amerikaanse regelgeving voor verpakkingen en andere materialen voor voedselcontact.

174 – Algemeen

175 – Lijmen en coatings

176 – Papier en karton

177 – Polymeren

178 – Adjuvantia, productiehulpmiddelen en desinfecteermiddelen

181 – Vooraf goedgekeurde stoffen

182, 184, 186 – GRAS-stoffen

Gerecycleerde, Biobased en Biologisch afbreekbare producten

De verpakkingsmarkt staat onder invloed van sterke markt- en consumenten gedreven voorkeuren. Zo dwingt de steeds slechtere reputatie van eenmalig gebruik van plastic fabrikanten om meer biologisch afbreekbare, biogebaseerde en/of recyclebare alternatieven te overwegen. Echter, ondanks dat deze alternatieven een gunstig effect hebben op het milieu, garanderen ze niet noodzakelijk de voedselveiligheid. Hierdoor kunnen in sommige gevallen de biologisch afbreekbare eigenschappen of gerecyclede inhoud zelfs in strijd zijn met het principe van inertie en de traceerbaarheidseisen die zijn vastgesteld in de EU-kaderverordening.

Neem voor meer informatie contact met ons op over hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw product voldoet aan alle relevante voedselcontactregelgeving. Ecomatters kan je bedrijf ondersteunen bij het screenen en evalueren van jouw materialen voor voedselcontact die zijn gespecificeerd voor hun beoogde gebruik.

Bij Ecomatters zijn we experts in het ondersteunen van de volgende activiteiten:

  • Evaluatie van de conformiteit van recepten / formuleringen / producten
  • Veiligheidsevaluatie van niet-vermelde stoffen
  • Migratiemodellering
  • Migratietesten
  • Verklaring van conformiteit volgens relevante wetgeving
  • (Eco)certificering

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case Studies

Sustainable food packaging
Just Eat Takeaway: Sustainable Food Packaging

As one of the frontrunners in the meal delivery sector,…

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

 

Back To Top