PEF OEF meeting

Bijeenkomst Nederlands kader PEF/OEF

In samenwerking met Blonk consultants, PRé consultants en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft Ecomatters eind 2014 de eerste PEF/OEF bijeenkomst Nederlands kader georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst was er de gelegenheid voor de overheid, bedrijven en adviesorganisaties om elkaar te informeren over hun ervaringen met de Product Environmental Footprint en de Organisation Environmental Footprint (PEF/OEF). De deelnemers hebben vragen, kansen en bedreigingen geformuleerd, die zijn besproken door de aanwezige experts.

Het is van het grootste belang dat bedrijven zich bewust zijn van PEF en OEF en zoveel mogelijk actief meedoen in de formulering van de PEFCRs en OEFSRs in de pilots die nu gaande zijn. Regelmatig onderling bijpraten met de NL deelnemers in de pilots is zinvol en vindt steun bij het ministerie.

– Ministerie Infrastructuur en Milieu

Het project

De bijeenkomst bestond uit twee sessies. In de eerste sessie werden presentaties getoond van Blonk consultants en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, om deelnemers op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen en de insteek van de Nederlandse overheid. Daarna zijn van de deelnemers kansen, vragen en bedreigingen met betrekking tot PEF/OEF verzameld. Deze zijn vervolgens besproken door Jasper Scholten, Mark Goedkoop en Max Sonnen, die nauw betrokken zijn bij PEF/OEF ontwikkelingen. De volgende onderwerpen zijn onder andere besproken:

  • Het verschil in B2B en B2C communicatie, wat er buiten Europa gebeurt en de haalbaarheid en het nut van PEF/OEF
  • Kansen voor PEF/OEF, betreffende communicatie met de consument, harmonisatie, standaardisatie, uniformeren en vergelijken, evenals overige waardecreatie
  • Bedreigingen zoals opnieuw het wiel uitvinden, beschikbaarheid van betrouwbare informatie, methodologische vraagstukken, verschillende (politieke) belangen en (on)voorzienbare gevolgen

De terugkoppeling vanuit de deelnemers was zeer positief. De dag zelf werd als zeer nuttig ervaren en het kennisniveau van de aanwezigen hoog. De deelnemers vonden het prettig om te horen hoe andere pilot projecten of betrokkenen het proces ervaren en om daarin overeenkomsten en verschillen te ontdekken. De groep heeft uitgesproken dat het wenselijk is om een dergelijke bijeenkomst met regelmaat te houden. Voor meer informatie over de bijeenkomst kan je het volledige rapport en de evaluatie (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/wp-content/uploads/Verslag-Bijeenkomst-Nederlands-kader-PEF-OEF-23-september-2014 NULL.pdf) doornemen.