Human capital

Gegevensbeheer

Het uitvoeren van een duurzaamheidsanalyse begint met het verzamelen van relevante en correcte gegevens. Ecomatters biedt ondersteuning bij het structureel beheren van gegevens op het gebied van veiligheid en milieu, zowel intern als buiten uw organisatie.

Beheer van levenscyclusinventarisatie (LCI) databestanden

Een levenscyclusinventarisatie (LCI) is een inventarisatie van alle vormen van milieubelasting tijdens de levenscyclus van het product. Dit omvat onder meer het verbruik van brandstoffen en grondstoffen, de uitstoot van broeikasgassen, ruimtebeslag en afval. Om een relevante en representatieve LCI database aan te leggen en te onderhouden, moeten aannames gedaan worden over de te analyseren processen. Ook moeten er, veelal op basis van literatuurstudie, keuzes gemaakt worden betreffende zaken als datakwaliteit en allocatiemethode. Met onze kennis en expertise helpen wij u graag in dit proces.

Verzamelen van niet-financiële data

In het kader van milieuprestatie beheer is het verzamelen en de rapportage van niet-financiële data van belang. Ecomatters heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van (online) datacollectie en –rapportagesystemen. Wij assisteren u bij het opstellen van parameter definities, en faciliteren het verzamelen van gegevens op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Ook voor hulp bij bijvoorbeeld het genereren van milieujaarverslagen en milieurapportage naar de overheid bent u bij ons aan het juiste adres.