Environmental impact assessment

Levenscyclusanalyse (LCA)

In duurzaamheidsanalyses worden sociale, economische en/of milieuaspecten van services en producten beoordeeld. Praktische mogelijkheden om zwakke duurzaamheidsprestaties op een competitief niveau te brengen en meer voordeel te behalen uit de sterke punten worden met behulp van duurzaamheidanalyses snel geïdentificeerd. Bovendien vormt de productinformatie verkregen uit dergelijke analyses de basis voor duurzaamheidsvereisten voor (eco-) keurmerken, gedragscodes en inkoopprocessen.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een levenscyclusanalyse (LCA) is de beoordeling van de totale milieubelasting van een product van wieg tot graf. Hierbij worden milieueffecten – variërend van de uitstoot van broeikasgassen, energie- en waterverbruik tot toxicologische risico’s en de aantasting van de ozonlaag – beoordeeld voor alle fasen in de productketen (van grondstofwinning en productie, tot en met de gebruiksfase en afvalverwerking). Wij voeren LCA’s uit volgens de ISO 14040/44 richtlijnen en hebben ervaring met verschillende LCA software programma’s.

Wanneer een LCA wordt uitgebreid met financiële gegevens is er sprake van een Eco-efficiëntieanalyse (EEA) (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/services/eco-efficientieanalyse).

Milieuinformatiebladen

Dankzij onze uitgebreide ervaring op het gebied van LCA kunnen wij u helpen op efficiënte wijze productdeclaraties op te stellen. Om te beginnen kunnen wij u assisteren in het kiezen van een methodologie die u het beste past. Vervolgens kunnen wij u helpen met het opstellen van milieuinformatiebladen volgens verschillende richtlijnen, waaronder:

  • Environmental Product Declaration (EPD)
  • Climate Declaration (CD)
  • Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES)
  • Product Environmental Footprint (PEF)
  • Carbon Footprint (CF)