Eco Footprint Tool

Modelleren & tool design

Ecomatters is bedreven in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en interactieve rekenmodellen en communicatie-instrumenten, afgestemd op uw doel en behoeften. Zo hebben we de Eco footprint tool gecreëerd waarmee bedrijven en organisaties op eenvoudige wijze de ecologische voetafdruk van hun product of dienst kunnen berekenen. Ten behoeve van het verantwoord gebruik van uw wiskundige model kan Ecomatters bovendien de betrouwbaarheid en gevoeligheid ervan toetsen door middel van model-analyse.

Eco footprint tool

De webgebaseerde Ecomatters Eco footprint tool stelt LCA experts en de bredere organisatie, waaronder R&D en marketing, in staat LCA resultaten snel te gebruiken. De Eco footprint tool wordt specifiek afgestemd op uw toepassing, door het te baseren op LCA modellen van uw (productie-) proces. De applicatie biedt een uiterst gestroomlijnde werkproces waarin de belangrijkste modelparameters kunnen worden aangepast en een uitgebreid overzicht van de belangrijkste milieueffecten wordt berekend, waaronder energie, het verbruik van hulpbronnen en emissies naar lucht en water. Deze informatie is geldig als zelfverklaring en kan de basis vormen voor bijvoorbeeld een Environmental Product Declaration (EPD’s) of een Fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES).

De webgebaseerde Eco footprint tool berekent eco-voetafdrukken in drie eenvoudige stappen:

Footprint-tool (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/wp-content/uploads/Footprint-tool NULL.jpg)

  1. Definitie van het product
  2. Aanpassing van de procesparameters
  3. Extractie van de eco-voetafdruk als een document in MS Word- of MS Excel-formaat