Profit

Monetariseren & (natuurlijk) kapitaal indicatoren

Veel producenten zijn in grote mate afhankelijk van natuurlijke grondstoffen, voor gebruik als materialen of als energiebron. Als producent kan jouw consumptie van natuurlijke grondstoffen een significante impact hebben op het natuurlijk kapitaal. Niet alleen natuurlijk kapitaal, maar ook economisch, menselijk (kennis en vaardigheden) en sociaal kapitaal kunnen worden gemeten met fysieke en monetaire indicatoren. Hiermee kunnen statements rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid worden onderbouwd. Deze berekening is niet altijd eenvoudig. Wij kunnen u ondersteunen bij deze berekeningen en het eenvoudig en duidelijk communiceren hiervan.

Impact- en afhankelijkheidsmeting

Er zijn verschillende type assessments, zoals gedefinieerd in het Natural Capital Protocol:

  • Bedrijfsimpact: het analyseren van de kosten en/of voordelen van de impact op het natuurlijk kapitaal voor het bedrijf
  • Maatschappij-impact: het analyseren van de kosten en/of voordelen van de impact op het natuurlijk kapitaal voor de maatschappij
  • Bedrijfsafhankelijkheid: het analyseren van de kosten en/of voordelen voor het bedrijf van de afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal.

De assessment kan bestaan uit kwalitatieve, kwantitatieve of monetaire indicatoren, afhankelijk van uw doelen. Middels het levenscyclusdenken kan de impact en afhankelijkheid worden gemeten over de hele waardeketen. Voor een voorbeeld, zie ons 4 Dimensional Profit and Loss project, waarin de impact is gemeten met behulp van de Environmental Priority Strategies (EPS system) 2015 methode.

Besluitvorming

De resultaten van een impact- en afhankelijkheidsmeting kunnen erg waardevol zijn voor uw organisatie. Het geeft de mogelijkheid om claims met betrekking tot de prestatie van uw organisatie te onderbouwen, verbeteringsmogelijkheden te identificeren en externaliteiten mee te nemen in strategische besluitvorming.