REACH dossier

REACH ondersteuning

Of u nu fabrikant, importeur of gebruiker bent van chemische stoffen, onder REACH (Verordening (EG) nr 1907/2006 inzake de Registratie, Evaluatie, Toelating en Restrictie van Chemische Stoffen) zult u waarschijnlijk verplichtingen hebben. Ecomatters biedt ondersteuning voor zowel REACH registranten als REACH downstreamgebruikers.

REACH voor producenten en importeurs

Vervaardigt of importeert u chemischeREACH steps (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/wp-content/uploads/REACH-steps-12 NULL.png)REACH steps (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/wp-content/uploads/REACH-steps-2 NULL.png) stoffen van buiten de EU in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar? Dan moet u deze stof(fen) registreren vóór 31 mei 2018.

Ecomatters kan u hierbij helpen. Wij hebben uitgebreide ervaring met de REACH-registratieprocedure en het onderhouden van relaties met het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA), Substance Information Exchange Fora (SIEFs) en REACH consortia.

 

 

Afhankelijk van uw wensen kunnen we u het volledige registratietraject uit handen nemen of onderdelen daarvan, zoals:

 • Het opstellen van (IUCLID) technische dossiers
 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen (CSA’s)
 • Het opstellen van chemische veiligheidsrapporten (CSR’s)
 • Het genereren van blootstellingsscenario’s (ES’s)
 • Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/services/veiligheidsinformatiebladen)
 • Literatuuronderzoek en documentatie
 • (Q)SAR analyse, read across en groeperingsstrategieën
 • Data evaluatie (waarde- en kwaliteitsbepaling)
 • Opstellen van testplannen en het gebruik van vrijstellingen
 • Monitoren van testonderzoeken

Ondersteuning voor REACH downstreamgebruikers

As formuleerder, herverpakker of professioneel downstreamgebruiker van chemische producten, moet u passende maatregelen treffen om de risico’s verbonden aan het gebruik van chemicaliën te beheersen. Als u bovendien zelf stoffen, mengsels of artikelen op de markt brengt, moet u niet alleen rekening houden met de activiteiten binnen de grenzen van uw eigen organisatie, maar ook met die van uw klanten. Lees meer over uw verantwoordelijkheden als REACH downstreamgebruiker in ons artikel “Downstreamgebruikers van chemische stoffen: bent u zich bewust van uw REACH-verplichtingen? (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/downstreamgebruikers-van-chemische-stoffen-bent-u-zich-bewust-van-uw-reach-verplichtingen)”. Onder onze DU REACH diensten vallen:

 • Identificatie van uw specifieke REACH verplichtingen
 • Implementatie van risicobeheersmaatregelen (RBM’s)
 • Downstreamgebruiker chemische veiligheidsrapporten (DU CSR’s)
 • Opstellen van veiligheidsinformatiebladen (ViB’s) (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/services/veiligheidsinformatiebladen)
 • Genereren van werkplekinstructiekaarten (WIK’s) (http://www NULL.ecomatters NULL.nl/services/veiligheidsinformatiebladen)
 • Ondersteuning in de communicatie met leveranciers