Ga naar hoofdinhoud

LCA, EPD & PEF

Life Cycle Thinking

Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis in Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij jouw behoeften passen en kunnen helpen bij het opstellen van productclaims en milieuvriendelijke productbladen.

LCA, EPD & PEF maken allemaal deel uit van de Life Cycle Thinking-aanpak. Life Cycle Thinking is een holistische benadering van het beoordelen van de milieu-impact van een product of productielocatie, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus bestaande uit verschillende fases. Dit betekent dat we verder gaan dan het productieproces zelf, en ook rekening houden met de winning van grondstoffen, transport en distributie, gebruiksfase en afvalverwerking. Het belangrijkste doel van deze aanpak is om het gebruik van hulpbronnen en de emissies naar het milieu te verminderen. Het voordeel van deze holistische aanpak, is dat reductie-inspanningen kunnen worden geconcentreerd op de fases en processen binnen de levenscyclus die het meeste bijdragen aan de impact, zogenaamde hotspots. Ook wordt met deze aanpak voorkomen dat impacts worden verschoven tussen verschillende levensfases.

Op deze pagina vind je uitleg over begrippen als Levenscyclusanalyse (LCA), Milieuproductverklaring (EPD) en Product Environmental Footprint (PEF). Wat zijn ze, waarom zijn ze nuttig en wanneer kies je welke?

Wij helpen onze klanten met:

  • Het uitvoeren van gecertificeerde LCA-onderzoeken en LCA-screeningsonderzoeken volgens ISO14040/44;
  • Het reviewen van LCA-onderzoeken, uitgevoerd door andere consultants;
  • LCA toepassen ter ondersteuning van EPD’s, PEF, productclaims en eco-labelling;
  • Eco Efficiency-resultaten gebruiken om de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen te ondersteunen;
  • Weten welke EPD’s je nodig heeft en je hiermee op weg helpen;
  • Het voltooien van ISO 14025 Type III, ISO 14021 en sectorspecifieke EPD’s volgens EN 15804-normen;
  • Het hele EPD-proces beheren, van het uitvoeren van de LCA en het invullen van de EPD tot het beoordelen, certificeren en publiceren op het juiste platform.

Diensten

LCA & EPD

Life Cycle Thinking is een holistische benadering van het beoordelen van de milieu-impact van een product of roductielocatie, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus.

LCA, EPD & PEF

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een hulpmiddel dat de milieu-impact van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus identificeert. LCA kwantificeert de effecten van de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting van de ozonlaag. Een LCA wordt gebruikt om verschillende inputs en outputs op te splitsen in elke fase van de levenscyclus van een product – van grondstofwinning, productie en gebruik van een product, transport en uiteindelijk verwijdering of hergebruik (van wieg tot graf). Voor meer informatie over waarom en hoe u een LCA uitvoert, kunt u onze pagina over levenscyclusanalyse bezoeken.

De resultaten van een LCA kunnen worden gebruikt om de hotspots van je product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren. Dit ondersteunt bedrijven bij hun duurzaamheidsdoelstellingen door te helpen bij het vaststellen van milieudoelstellingen en het verbeteren van de besluitvorming voor strategieontwikkeling. De resultaten kunnen ook worden gebruikt om de milieu-impact van je product aan stakeholders te rapporteren, milieuclaims te maken en het productontwerp te verbeteren. Bovendien is LCA een cruciaal onderdeel van een duurzaamheidsstrategie ter ondersteuning van berekeningen zoals een Carbon Footprint (CF), Environmental Product Declaration (EPD), of Product Environmental Footprint (PEF).

Milieuproductverklaring (EPD)

Een Milieuproductverklaring (EPD) is een door een derde partij geverifieerd document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst aan te tonen. Voor het opstellen van het EPD wordt eerst een LCA gebruikt om de impact te berekenen, die volgens specifieke normen (bijv. EN 15804) in het EPD is opgenomen. Het voltooide document wordt geverifieerd door een erkende systeembeheerder en gepubliceerd op een van de openbaar beschikbare online platforms. EPD’s geven transparante en vergelijkbare informatie over een product. Meer informatie over EPD’s vindt je op onze pagina Milieuproductverklaring (EPD).

Gecertificeerde EPD’s zijn gebaseerd op LCA en volgen ISO 14025 type III-protocollen. Ze zijn geldig voor gebruik in nalevingsregelgeving of voor beoordelingsschema’s in de bouw sector  (bijv. BREEAM, LEED). Een EPD die is opgesteld volgens de ISO 14021 type II-norm wordt als relevant beschouwd, maar aangezien ze niet door derden worden beoordeeld of geverifieerd, lopen ze het risico niet te worden geaccepteerd op hogere niveaus van transparantiecompliance.

Product Environmental Footprint

Een PEF-studie is een LCA-studie die voldoet aan het Product Environmental Footprint (PEF) methodologisch kader dat is ontwikkeld door de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie. Dit raamwerk stelt specifieke regels op voor het modelleren van de levenscyclus van het product en voor het berekenen en presenteren van de LCA-resultaten. Voor sommige productcategorieën zijn PEF-categorieregels (PEFCR) beschikbaar als aanvulling op de algemene methode en om meer product-specifieke gedetailleerde technische begeleiding te bieden. Bijgevolg geven PEF-onderzoeken een meer rigide basis voor het vergelijken van de prestaties van verschillende producten en zullen ze in de toekomst waarschijnlijk de basis worden voor de etikettering van milieuprestaties van producten op de Europese markt. Meer informatie over dit onderwerp vindt je op onze pagina over Product Environmental Footprint (PEF).

Het verschil tussen LCA, EPD & PEF

LCA, EPD & PEF zijn allemaal methoden om de footprint van een product te berekenen, maar wat is nu precies het verschil? En wanneer gebruik je welke? Om de bovenstaande uitleg samen te vatten:

  • LCA (Levenscyclusanalyse) kwantificeert de milieu-impact, zoals de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik en verzuring, van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus.
  • EPD (Milieuproductverklaring) is een LCA die voldoet aan specifieke richtlijnen, beoordeeld door derden en gepubliceerd op een online platform.
  • PEF (Product Environmental Footprint) is een methodologisch raamwerk met specifieke richtlijnen voor het uitvoeren van een LCA; dus een PEF-onderzoek is een LCA, in overeenstemming met het PEF-raamwerk.

LCA kan zowel worden gebruikt voor interne besluitvorming als voor communicatie naar stakeholders en het publiek. Voor externe communicatie is een EPD vaak geschikt en soms vereist.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Case Studies

Het scala aan projecten voor een diverse reeks klanten illustreert de ervaring die we hebben met het uitvoeren van LCA’s en EPD’s

Back To Top