Ga naar hoofdinhoud
LCA, EPD & PEF

Life Cycle Thinking

LCA, EPD & PEF maken allemaal deel uit van de Life Cycle Thinking-aanpak. Life Cycle Thinking is een holistische benadering van het beoordelen van de milieu-impact van een product of productielocatie, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus. Dit betekent dat we verder gaan dan het productieproces zelf, en ook rekening houden met de winning van hulpbronnen, transport en distributie, consumptie en het einde van de levensduur. Het belangrijkste doel van deze aanpak is om het gebruik van hulpbronnen en de emissies naar het milieu te verminderen. Het voordeel van het in aanmerking nemen van alle fasen van de levenscyclus is de mogelijkheid om de reductie-inspanningen te concentreren op de fasen van de levenscyclus met de hoogste lasten en zo het verschuiven van effecten tussen fasen te vermijden bij het aanbrengen van verbeteringen.

Op deze pagina vindt u uitleg over begrippen als Life Cycle Assessment (LCA), Environmental Product Declaration (EPD) en Product Environmental Footprint (PEF). Wat zijn ze, waarom zijn ze nuttig en wanneer kies je welke?

Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis van Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij uw behoeften passen en kunnen u helpen bij het opstellen van productclaims en milieuvriendelijke productbladen.

Wij helpen onze klanten met:

  • Het uitvoeren van gecertificeerde LCA-onderzoeken en LCA-screeningsonderzoeken volgens ISO14040/44;
  • Het reviewen van LCA-onderzoeken, uitgevoerd door andere consultants;
  • LCA toepassen ter ondersteuning van EPD’s, PEF, productclaims en eco-labelling;
  • Eco Efficiency-resultaten gebruiken om de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen te ondersteunen;
  • Weten welke EPD’s je nodig heeft en je hiermee op weg helpen;
  • Het voltooien van ISO 14025 Type III, ISO 14021 en sectorspecifieke EPD’s volgens EN 15804-normen;
  • Het hele EPD-proces beheren, van het uitvoeren van de LCA en het invullen van de EPD tot het beoordelen, certificeren en publiceren op het juiste platform.
LCA & EPD

Life Cycle Thinking is een holistische benadering van het beoordelen van de milieu-impact van een product of productielocatie, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus.

LCA, EPD & PEF

Life Cycle Assessment

Een Life Cycle Assessment (LCA) is een hulpmiddel dat de milieu-impact van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus identificeert. LCA kwantificeert de effecten van de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting van de ozonlaag. Een LCA wordt gebruikt om verschillende inputs en outputs op te splitsen in elke fase van de levenscyclus van een product – van grondstofwinning, productie en gebruik van een product, transport en uiteindelijk verwijdering of hergebruik (van wieg tot graf). Voor meer informatie over waarom en hoe u een LCA uitvoert, kunt u onze pagina over Life Cycle Assessment bezoeken.

De resultaten van een LCA kunnen worden gebruikt om de hotspots van uw product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren. Dit ondersteunt bedrijven bij hun duurzaamheidsdoelstellingen door te helpen bij het vaststellen van milieudoelstellingen en het verbeteren van de besluitvorming voor strategieontwikkeling. De resultaten kunnen ook worden gebruikt om de milieu-impact van uw product aan belanghebbenden te rapporteren, milieuclaims te maken en het productontwerp te verbeteren. Bovendien is LCA een cruciaal onderdeel van een duurzaamheidsstrategie ter ondersteuning van berekeningen zoals een Carbon Footprint (CF), Environmental Product Declaration (EPD), of Product Environmental Footprint (PEF).

Environmental Product Declaration

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een door een derde partij geverifieerd document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst aan te tonen. Voor het opstellen van het EPD wordt eerst een LCA gebruikt om de impact te berekenen, die volgens specifieke normen (bijv. EN 15804) in het EPD is opgenomen. Het voltooide document wordt geverifieerd door een erkende systeembeheerder en gepubliceerd op een van de openbaar beschikbare online platforms. EPD’s geven transparante en vergelijkbare informatie over een product. Meer informatie over EPD’s vindt u op onze pagina Environmental Product Declaration (EPD).

Gecertificeerde EPD’s zijn gebaseerd op LCA en volgen ISO 14025 type III-protocollen. Ze zijn geldig voor gebruik in nalevingsregelgeving of voor groene bouwschema’s (bijv. BREEAM, LEED). Een EPD die is opgesteld volgens de ISO 14021 type II-norm wordt als relevant beschouwd, maar aangezien ze niet door derden worden beoordeeld of geverifieerd, lopen ze het risico niet te worden geaccepteerd op hogere niveaus van transparantiecompliance.

Product Environmental Footprint

Een PEF-studie is een LCA-studie die voldoet aan het Product Environmental Footprint (PEF) methodologisch kader dat is ontwikkeld door de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie. Dit raamwerk stelt specifieke regels op voor het modelleren van de levenscyclus van het product en voor het berekenen en presenteren van de LCA-resultaten. Voor sommige productcategorieën zijn PEF-categorieregels (PEFCR) beschikbaar als aanvulling op de algemene methode en om meer productspecifieke gedetailleerde technische begeleiding te bieden. Bijgevolg geven PEF-onderzoeken een meer rigide basis voor het vergelijken van de prestaties van verschillende producten en zullen ze in de toekomst waarschijnlijk de basis worden voor de etikettering van milieuprestaties van producten op de Europese markt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze pagina over Product Environmental Footprint (PEF).

Het verschil tussen LCA, EPD & PEF

LCA, EPD & PEF zijn allemaal methoden om de footprint van een product te berekenen, maar wat is nu precies het verschil? En wanneer gebruik je welke? Om de bovenstaande uitleg samen te vatten:

  • LCA (Life Cycle Assessment) kwantificeert de milieu-impact, zoals de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, waterverbruik en verzuring, van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus.
  • EPD (Environmental Product Declaration) is een LCA die voldoet aan specifieke richtlijnen, beoordeeld door derden en gepubliceerd op een online platform.
  • PEF (Product Environmental Footprint) is een methodologisch raamwerk met specifieke richtlijnen voor het uitvoeren van een LCA; dus een PEF-onderzoek is een LCA, in overeenstemming met het PEF-raamwerk.

LCA kan zowel worden gebruikt voor interne besluitvorming als voor communicatie naar belanghebbenden en het publiek. Voor externe communicatie is een EPD vaak aangewezen en soms vereist.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Case Studies

Het scala aan projecten voor uiteenlopende klanten illustreert de uitgebreide ervaring die we hebben met het uitvoeren van LCA’s en EPD’s

Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian
Sustainable sanitation - Thetfort
Towards a more sustainable sanitation system with Thetford
Nobian - 1990 Carbon Footprint
Nobian – 1990 Carbon footprint
Sustainable food packaging
Just Eat Takeaway: Sustainable Food Packaging
Environmental & waste disposal legislation
Customer Benefit Model
Customer Benefit Model
Comparative Assertion
DEJONG Hot Water Tanks – LCA Comparative Assertion
eCircular flagship
eCircular Flagship – Circularity of plastics

Back To Top