skip to Main Content
LCA & EPD
Life Cycle Assessment Icon

Wat is Life Cycle Assessment (LCA)?

Levenscyclusanalyse (LCA) wordt gebruikt om de milieu-impact van een product of organisatie te berekenen. LCA kwantificeert de impact van broeikasgasemissies, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en ozonlaaguitputting om “hotspots” in een waardeketen te tonen. Dit ondersteunt bedrijven bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen door te helpen om milieudoelstellingen vast te stellen en de besluitvorming over strategieontwikkeling te verbeteren.

LCA dient ook als basis voor vele certificeringen, zoals Environmental Product Declarations (EPD), Product Environmental Footprints (PEF), en ondersteunt verschillende duurzaamheidscertificeringen zoals eco-labeling. De resultaten kunnen ook worden uitgebreid met financiële informatie (Eco Efficiency Analysis (EEA)) of worden gebruikt als achtergrondgegevens voor een interactieve berekeningstool.

Ecomatters heeft een lange geschiedenis in het uitvoeren van LCA-onderzoeken en we kunnen:

  • Gecertificeerde LCA-onderzoeken en LCA-screeningsstudies uitvoeren volgens ISO 14040/44
  • LCA-onderzoeken beoordelen die zijn uitgevoerd door andere consultants
  • LCA toepassen om EPD’s, PEF, productclaims en eco-labeling te ondersteunen
  • Eco Efficiency-resultaten gebruiken om de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen te ondersteunen
Environmental Product Declaration Icon

Wat is een Environmental Product Declaration (EPD)?

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een door een derde partij geverifieerd document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst te tonen. Voor de constructie van de EPD wordt LCA eerst gebruikt om de impactresultaten te genereren die zijn opgenomen in de EPD volgens specifieke standaarden (bijvoorbeeld EN 15804). Het voltooide document wordt geverifieerd door een erkende systeembeheerder en gepubliceerd op een van de publiek beschikbare online platforms. EPD’s bieden transparante en vergelijkbare informatie over een product.

Gecertificeerde EPD’s zijn gebaseerd op LCA en volgen ISO 14025 type III-protocollen. Ze zijn geldig voor gebruik in complianceregels of voor groene bouwschema’s (bijvoorbeeld BREEAM, LEED). Een EPD gemaakt volgens de ISO 14021-standaard wordt relevant geacht, maar omdat ze niet door derden worden gecontroleerd of geverifieerd, lopen ze het risico niet te worden geaccepteerd op een hoger niveau van transparantie-compliance.

We zijn zeer goed geïnformeerd over EPD’s en kunnen:

  • U helpen om aan de slag te gaan en weten welke EPD’s je nodig hebt
  • ISO 14025 Type III en ISO 14021 EPD’s voltooien
  • Branchespecifieke EPD’s voltooien, zoals het volgen van de EN 15804-normen
  • Het gehele EPD-proces overnemen, van het uitvoeren van de LCA en het voltooien van de EPD, tot het laten beoordelen, certificeren en publiceren op het juiste platform
Back To Top