skip to Main Content
LCA & EPD

LCA & EPD

Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis op het gebied van Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij uw behoeften passen en kunnen u helpen bij het opstellen van productclaims en environmental product sheets.

Wij helpen onze klanten met:

  • Gecertificeerde LCA-onderzoeken en LCA-screeningonderzoeken uitvoeren volgens ISO 14040/44
  • LCA-onderzoeken nakijken die zijn uitgevoerd door andere consultants;
  • LCA toepassen om EPD’s, PEF, productclaims en milieukeuren te ondersteunen;
  • Eco-efficiëntieresultaten gebruiken om de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen te ondersteunen;
  • Helpen je op weg en weten welke EPD’s je nodig hebt;
  • ISO 14025 Type III, ISO 14021 en sectorspecifieke EPD’s voltooien volgens EN 15804-normen;
  • Het volledige EPD-proces beheren, van het uitvoeren van de LCA en het voltooien van de EPD tot het laten beoordelen, certificeren en publiceren op het juiste platform.

 

LCA & EPD

LCA’s kunnen worden gebruikt om de hotspots van uw product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren

Waarom een LCA of EPD uitvoeren?

Een levenscyclusanalyse is een hulpmiddel dat de milieu-impact van een product of organisatie gedurende de hele levenscyclus identificeert. LCA kwantificeert de effecten van broeikasgasemissies, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting van de ozonlaag. Een LCA wordt gebruikt om verschillende inputs en outputs in elke fase van de levenscyclus van een product op te splitsen – de winning van grondstoffen, de productie en het gebruik van een product, transport en uiteindelijk wegwerp of hergebruik (cradle to grave).

De resultaten van een LCA kunnen worden gebruikt om de hotspots van uw product in de waardeketen te begrijpen en om duurzaamheidsverbeteringen te stimuleren. Dit ondersteunt bedrijven bij hun duurzaamheidsdoelstellingen door te helpen bij het vaststellen van milieudoelstellingen en het verbeteren van de besluitvorming voor strategieontwikkeling.

Om ervoor te zorgen dat LCA’s transparant en vergelijkbaar zijn, volgen ze bepaalde normen, waaronder ISO 14040 en ISO 14044. De resultaten van een LCA kunnen worden uitgebreid met financiële informatie voor een Eco Efficiency Analysis (EER), of dienen als basis voor certificeringen zoals Milieu Productverklaringen (EPD), productmilieu-voetafdrukken (PEF) en Eco-labelling. Een LCA kan ook worden gebruikt om de milieuprestaties van uw product te vergelijken met die van concurrerende producten.

Een EPD is een door derden geverifieerd document dat officieel is geregistreerd om de milieu-impact van een product of dienst aan te tonen. Om de EPD te construeren, wordt eerst een LCA gebruikt om de impact te berekenen die in de EPD is opgenomen volgens specifieke normen (bijv. EN 15804). Het voltooide document wordt geverifieerd door een goedgekeurde systeembeheerder en gepubliceerd op een van de openbaar beschikbare online platforms. EPD’s bieden transparante en vergelijkbare informatie over een product.

Gecertificeerde EPD’s zijn gebaseerd op LCA en volgen ISO 14025 type III-protocollen. Ze zijn geldig voor gebruik in nalevingsregulering of voor groene bouwschema’s (bijv. BREEAM, LEED). Een EPD die is gemaakt volgens de ISO 14021-norm wordt als relevant beschouwd, maar aangezien ze niet door derden worden beoordeeld of geverifieerd, lopen ze het risico niet te worden geaccepteerd op hogere niveaus van transparantienaleving.

Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis op het gebied van Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij uw behoeften passen en kunnen u helpen bij het opstellen van productclaims en environmental product sheets. We volgen de ISO 14040 en ISO 14044 richtlijnen en zijn bekwaam met de verschillende soorten beoordelingssoftware (GaBi & SimaPro).

Meer weten? Neem contact met ons op.

Back To Top