Skip to content

Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage

Bedrijven over de hele wereld besteden meer aandacht aan het rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Ecomatters heeft veel ervaring in het ondersteunen van bedrijven die hier mee bezig zijn. Onze strategische advies-, target- en rapportagediensten zorgen ervoor dat jouw duurzaamheidsrapport voldoet aan de wettelijke vereisten en je bedrijfsdoelstellingen.

Wij helpen onze klanten met:

  • Ondersteuning bij bedrijfsrapportagesystemen voor duurzaamheid, inclusief strategieontwikkeling en het stellen van doelen (science-based targets)
  • Ontwikkeling van op maat gemaakte dataverzamelingssystemen, inclusief tools en handleidingen
  • Ondersteuning bij het beoordelings- of auditproces van duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het jaarverslag of Carbon Disclosure-project
  • Duurzaamheidsrapportage die voldoet aan de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol, de Global Reporting Initiative Standards en de Carbon Disclosure Project
  • Het berekenen van de koolstofemissies onder je directe controle (scope 1-emissies) en de indirecte (scope 2 en 3) emissies van je organisatie
  • Het uitvoeren van natuurlijke kapitaalboekhouding en andere monetisatiestudies
  • Het uitvoeren van eco-efficiëntie en levenscycluskostenstudies

Diensten

Sustainability Reporting

Duurzaamheidsrapportage helpt bedrijven om hun veelzijdige ecologische, sociale en bestuurlijke waarde te communiceren

Waarom een Duurzaamheidsrapport?

Bedrijven wereldwijd leggen steeds meer nadruk op het rapporteren van hun duurzaamheidsprestaties, met specifieke aandacht voor de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten van hun activiteiten. Deze toegenomen focus is direct te danken aan de groeiende belangstelling van investeerders en consumenten voor de ESG-prestaties van bedrijven. Het rapporteren stelt bedrijven in staat om hun veelzijdige waarde te communiceren, hun eigen processen te vergelijken met de markt, kosten te verlagen, efficiëntie te verbeteren, langetermijnbeleid en managementstrategieën te ontwikkelen, en uiteindelijk zowel negatieve als positieve ESG-effecten te adresseren en te stimuleren.

Traditioneel wordt ESG-rapportage uitgevoerd aan de hand van een jaarlijks duurzaamheidsverslag (corporate sustainability reporting, MVO). Echter, steeds meer organisaties rapporteren nu over hun niet-financiële prestaties als onderdeel van hun jaarverslag (geïntegreerde rapportage). Het volgen van gangbare rapportagekaders, zoals de normen van de Global Reporting Initiative (GRI), ondersteunt organisaties bij het leiden van het proces en het presenteren van een vergelijkbaar resultaat dat gewaardeerd wordt door belanghebbenden.

Bij het bepalen van wat en hoe er gerapporteerd moet worden over de ESG-aspecten, dienen organisaties eerst aan te geven waarom dit noodzakelijk is, de relevantie ervan voor interne en externe belanghebbenden, mogelijke wettelijke vereisten, de potentiële impact van het bedrijf en de beschikbare middelen voor rapportage. Dergelijke elementen dragen bij aan het identificeren van relevante aspecten en indicatoren, evenals het rapportagekader.

Relevante duurzaamheidsprestaties en doelstellingen zijn vaak specifiek voor de branche, maar er is één gemeenschappelijk doel dat veel sectoren delen: het meten van de CO2-voetafdruk van het bedrijf. Het meten van de CO2-voetafdruk is een waardevolle methode om de algehele impact van uw product en organisatie op het milieu en de samenleving te onderzoeken, en om emissiereductiedoelstellingen vast te stellen, waaronder op wetenschap gebaseerde doelstellingen. CO2-berekeningen zijn eveneens essentieel voor duurzaamheidsrapportage, zoals het voldoen aan de normen van de Global Reporting Initiative, deelname aan het Carbon Disclosure Project of het verkrijgen van een Ecolabel.

Het richten op het rapporteren van de gezondheids- en veiligheidsprestaties (HSE) van de activiteiten van het bedrijf, of afzonderlijk van zijn producten, kan worden beschouwd als een van de meest traditionele benaderingen. Deze benadering is geworteld in directe impact en normen, en het is een van de meest ongecompliceerde methoden die vanzelfsprekend voldoet aan regelgeving. Hoewel deze benadering minder verweven is met milieu, financiën en sociaal-maatschappelijke aspecten, is de waarde van HSE voor moderne investeerders en klanten tegenwoordig enigszins beperkt.

Bedrijven rapporteren eveneens over hun ESG-impact door middel van impactrapportage die gericht is op de negatieve en positieve externe effecten van de bedrijfsactiviteiten. Bedrijven en organisaties maken gebruik van diverse middelen, zoals grondstoffen, branchekennis, werknemers, investeerders en consumenten, die kunnen worden gecategoriseerd als verschillende vormen van ‘kapitaal’. Deze vormen omvatten Natuurlijk Kapitaal (milieu), Economisch Kapitaal (financieel), Menselijk Kapitaal (kennis en vaardigheden) en Sociaal Kapitaal (maatschappelijk).

Een manier om de bijdrage van een bedrijf te beoordelen, is door de waarde van deze middelen te meten door de impact zowel in financiële (monetisatie) als fysieke termen te kwantificeren. Door een waarde toe te kennen aan diverse milieueffecten kan deze informatie gemakkelijker worden vergeleken met andere indicatoren en worden gecommuniceerd naar het management. Een voorbeeld van deze benadering is het toepassen van Eco Efficiency Analysis, waarbij financiële gegevens worden gecombineerd met milieu-informatie om de verminderde milieueffecten in verhouding tot de kosteneffectiviteit van een product te optimaliseren.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Case Studies

Het scala aan projecten voor een diverse groep klanten illustreert de enorme ervaring die we hebben met duurzaamheidsverslaglegging

DECOAT: Exploring debonding solutions to aid recycling
Organisational Carbon Footprint Screening
Insights from the organisational carbon footprint screening for SABA
Regain - End of Waste criteria
End-of-waste assessment report for Regain Services Pty Limited
End of waste system
Analysing the Dutch end-of-waste system
Emission calculation tool
Emission calculation tool to SURF towards understanding impact
AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products
Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil
Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian

Back To Top