Skip to content

 

REACH

Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) is een EU-verordening uit december 2006. REACH-verordening (EG) 1907/2006 behandelt de productie en het gebruik van chemische stoffen en hun mogelijke effecten op zowel de menselijke gezondheid als het milieu . Het is de strengste wet tot nu toe die chemische stoffen reguleert die van invloed zijn op industrieën over de hele wereld. Bij de verordening werd ook het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) opgericht, dat de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van REACH beheert.

EU REACH (EC) 1907/2006 (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) is een verordening in de Europese Unie (EU) die tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. . Het is de strengste wet tot nu toe die chemische stoffen reguleert die van invloed zijn op industrieën over de hele wereld. Bij de verordening werd ook het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) opgericht, dat de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van REACH beheert.

REACH voor fabrikanten en importeurs

De belangrijkste door ECHA onder REACH behandelde onderwerpen die van invloed zijn op fabrikanten en importeurs zijn de volgende:

  • Registratie: Bedrijven die chemicaliën in de EU vervaardigen of importeren in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar, moeten de stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).
  • Autorisatie: Stoffen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, mogen alleen worden vervaardigd of geïmporteerd als ze zijn geautoriseerd door ECHA.
  • Beperking: ECHA kan beperkingen opleggen aan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop van stoffen die een risico vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu.
  • Communicatie van informatie: Bedrijven moeten informatie over het veilige gebruik van stoffen doorgeven aan hun klanten en downstreamgebruikers. Bijvoorbeeld via veiligheidsinformatiebladen (MSDS)
  • Vervanging: Waar mogelijk moeten bedrijven gevaarlijke stoffen vervangen door veiligere alternatieven.
  • Informatie over de toeleveringsketen: Bedrijven moeten informatie verstrekken over de stoffen die zij gebruiken bij de productie van artikelen, zoals consumptiegoederen, en deze informatie beschikbaar stellen aan consumenten. Bijvoorbeeld de melding en communicatie van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
  • Testen: Bedrijven kunnen verplicht worden aanvullende tests op stoffen uit te voeren om hun potentiële risico’s verder te beoordelen. Bijvoorbeeld de verplichte beoordeling van SVHC-stoffen in voorwerpen.

REACH diensten

Relevante diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Bioplastics Regulatory Context
Report on bioplastic regulatory context

Bioplastics are promoted as alternatives to fossil-based plastics. However, rightly…

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

 

Back To Top