Skip to content

Diensten

LCA & EPD

LCA, EPD & PEF

Levenscyclusanalyse is een hulpmiddel dat de milieu-impact van een product of organisatie tijdens zijn levenscyclus identificeert. Milieu-impact komt vaak tot uiting in verschillende milieu-indicatoren, zoals onder andere het broeikaseffect en landgebruik. De resultaten van een LCA kunnen voor een Eco Efficiency Analysis (EEA) worden uitgebreid met financiële informatie of worden gebruikt voor het invullen van Environmental Product Declarations (EPD’s). Neem contact met ons op om te zien hoe een LCA jou kan helpen de effectiviteit van jouw product of bedrijf te verbeteren.

Meer informatie
Climate & Energy

Klimaat & Circulariteit

Steeds meer bedrijven willen koolstofneutraal worden om toekomstige energiekosten te verminderen en om duurzaam gebruik van hulpbronnen te bevorderen. Of je nu je voetafdruk wilt berekenen, je uitstoot wilt rapporteren, een CO2-neutrale investeringsstrategie wilt ontwikkelen, een milieukeurmerk wilt krijgen of gewoon wilt beslissen waar te beginnen, Ecomatters kan je ondersteunen.

Meer informatie
Sustainability Reporting

Duurzaamheidsrapportage

Bedrijven over de hele wereld besteden meer aandacht aan het rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, in het bijzonder met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Langetermijnbeleggers zoals pensioenfondsen en steeds meer consumenten zijn geïnteresseerd in de ESG-prestaties van een bedrijf. Een belangrijke indicator voor duurzaamheid is de impact van een bedrijf op de klimaatverandering of de CO2 voetafdruk van een bedrijf.

Door je ecologische voetafdruk te meten en te rapporteren, kun je beginnen met het opzetten van emissiebeheersinitiatieven om de uitstoot in de toekomst te verminderen. Onze strategische advies-, target- en rapporteringsdiensten zorgen ervoor dat de duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald en duidelijk gecommuniceerd worden naar belanghebbenden.

Meer informatie
REACH icon

Naleving en wetgeving

Ecomatters heeft een lange geschiedenis in chemische veiligheid. We ondersteunen bedrijven bij het begrijpen en naleven van de relevante wetgeving op het gebied van chemicaliën, afval en recycling, inclusief REACH-naleving. Ook helpen we bij het screenen en evalueren van je voedselcontactmaterialen die zijn gespecificeerd voor het beoogde gebruik.

Het is van cruciaal belang om aan deze voorschriften te voldoen om een veilig gebruik van chemicaliën voor mens en milieu te garanderen. Daarnaast kunnen we je ondersteunen bij wetgeving op het gebied van afval, recycling, bioplastic, chemische circulaire economie en etikettering. Neem contact met ons op en kijk hoe we je kunnen helpen om te bepalen wat de afval- en recyclingwetgeving voor jouw bedrijf betekent.

Meer informatie

Meer weten?

Neem contact op met onze experts

Back To Top