skip to Main Content
Naleving & Wetgeving

Naleving & wetgeving

Nu er al meer dan tienduizenden chemicaliën op de markt zijn, staan fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers voor de taak om potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te bepalen. We ondersteunen bedrijven bij het begrijpen en naleven van de relevante chemische, afval- en recyclingwetgeving, inclusief REACH-registraties.

Wij helpen onze klanten met:

  • Adviseren over, en voltooien van REACH naleving documentatie en gerelateerde activiteiten.
  • Identificeren en adviseren over voedselcontact, verpakkingwetgeving en het huidige nalevingsbeleid.
  • Adviseren over SVHC screening en SCIP database informatie vereisten.
  • Dienen als een neutrale derde partij om het intellectuele eigendom van samenstellingen te beschermen bij het verkrijgen van certificeringen.
  • Adviseren en ondersteunen bij het verkrijgen van de “Einde-afvalstatus” voor gerecycled materiaal.
  • Ondersteuning voor begrip en strategisch advies over wetgeving rondom afval en recycling, gerelateerd aan verpakkingen.
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van communicatie en claims over de milieuvoordelen van gerecycled materiaal met behulp van data gestuurde inzichten.
Compliance & Legislation

Het is van cruciaal belang om te voldoen aan de voorschriften voor materiaalgebruik om een veilig gebruik van chemicaliën voor mens en milieu te garanderen

Naleving & Wetgeving Uitgelegd

Met meer dan tienduizenden chemicaliën die al op de markt zijn en de jaarlijkse introductie van honderden nieuwe formules, worden fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers geconfronteerd met de enorme taak om potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te bepalen, evenals catalogiseren, het bijwerken en delen van bepaalde informatie in een registratiedossier.

Voor recyclers is het erg belangrijk om precies te weten wanneer ze met afval omgaan en wanneer niet. Ze moeten bijvoorbeeld vaststellen of hun ‘grondstoffen’ afvalstoffen zijn in de zin van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) of mogelijk stoffen, mengsels of voorwerpen blijven in de zin van REACH. Regelgeving zoals REACH ondersteunt gevarenbeoordeling, risicobeheer en het verstrekken van geschikte veiligheidsinformatie over de chemicaliën die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. Het is van cruciaal belang om aan deze voorschriften te voldoen om een ​​veilig gebruik van chemicaliën voor mens en milieu te garanderen.

Bovendien, gedreven door de noodzaak om het gebruik van grondstoffen te verminderen en afval te verminderen, is de belangstelling voor hergebruik en recycling van producten zeer snel toegenomen. En de steeds slechtere reputatie van plastic voor eenmalig gebruik dwingt fabrikanten om meer gerecyclede of biobased alternatieven te overwegen.

Bioplastics hebben een groot potentieel voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Niet al deze alternatieven zullen echter een gunstig effect hebben op de natuurlijke omgeving en ze garanderen niet noodzakelijkerwijs de voedselveiligheid. Als gevolg hiervan kunnen in sommige gevallen het gerecycleerde gehalte of de biologisch afbreekbare eigenschappen zelfs in strijd zijn met het principe van eisen inzake inertheid en traceerbaarheid zoals vastgelegd in EU-kaderverordeningen.

Ecomatters heeft een sterke geschiedenis op het gebied van chemische veiligheid. Ecomatters ondersteunt bedrijven bij het begrijpen van de relevante chemische, afval- en recyclingwetgeving, inclusief REACH-registraties, en bij het screenen en evalueren van uw voedselcontactmaterialen die zijn gespecificeerd voor het beoogde gebruik. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij wetgeving op het gebied van afval, recycling, bioplastics, chemische circulaire economie en etikettering.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Back To Top