Ga naar hoofdinhoud
Naleving & Wetgeving

Naleving & wetgeving

Nu er al meer dan tienduizenden chemicaliën op de markt zijn, staan fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers voor de taak om potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te bepalen. We ondersteunen bedrijven bij het begrijpen en naleven van de relevante chemische, afval- en recyclingwetgeving, inclusief REACH-registraties.

Wij helpen onze klanten met:

  • Advise on and complete REACH compliance documentation and related activities.
  • Identify and advise on food contact, packaging regulations and current compliance policy.
  • Advise on SVHC screening and SCIP database information requirements.
  • Serve as a neutral third party to protect the intellectual property of formulas when seeking compliance certifications.
  • Advise and support on getting the “End of waste status” for recycled material.
  • Support with understanding and strategic advice on waste and recycling legislation, related to packaging.
  • Support in developing communication statements and claims around the environmental benefits of the recycled material using data driven insights.
Compliance & Legislation

Het is van cruciaal belang om te voldoen aan de voorschriften voor materiaalgebruik om een veilig gebruik van chemicaliën voor mens en milieu te garanderen

Naleving & Wetgeving Uitgelegd

Met meer dan tienduizenden chemicaliën die al op de markt zijn en de jaarlijkse introductie van honderden nieuwe formules, worden fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers geconfronteerd met de enorme taak om potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te bepalen, evenals catalogiseren, het bijwerken en delen van bepaalde informatie in een registratiedossier.

Voor recyclers is het erg belangrijk om precies te weten wanneer ze met afval omgaan en wanneer niet. Ze moeten bijvoorbeeld vaststellen of hun ‘grondstoffen’ afvalstoffen zijn in de zin van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRW) of mogelijk stoffen, mengsels of voorwerpen blijven in de zin van REACH. Regelgeving zoals REACH ondersteunt gevarenbeoordeling, risicobeheer en het verstrekken van geschikte veiligheidsinformatie over de chemicaliën die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. Het is van cruciaal belang om aan deze voorschriften te voldoen om een ​​veilig gebruik van chemicaliën voor mens en milieu te garanderen.

Bovendien, gedreven door de noodzaak om het gebruik van grondstoffen te verminderen en afval te verminderen, is de belangstelling voor hergebruik en recycling van producten zeer snel toegenomen. En de steeds slechtere reputatie van plastic voor eenmalig gebruik dwingt fabrikanten om meer gerecyclede of biobased alternatieven te overwegen.

Bioplastics hebben een groot potentieel voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Niet al deze alternatieven zullen echter een gunstig effect hebben op de natuurlijke omgeving en ze garanderen niet noodzakelijkerwijs de voedselveiligheid. Als gevolg hiervan kunnen in sommige gevallen het gerecycleerde gehalte of de biologisch afbreekbare eigenschappen zelfs in strijd zijn met het principe van eisen inzake inertheid en traceerbaarheid zoals vastgelegd in EU-kaderverordeningen.

Ecomatters heeft een sterke geschiedenis op het gebied van chemische veiligheid. Ecomatters ondersteunt bedrijven bij het begrijpen van de relevante chemische, afval- en recyclingwetgeving, inclusief REACH-registraties, en bij het screenen en evalueren van uw voedselcontactmaterialen die zijn gespecificeerd voor het beoogde gebruik. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij wetgeving op het gebied van afval, recycling, bioplastics, chemische circulaire economie en etikettering.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Case Studies

Het scala aan projecten voor een diverse groep klanten illustreert onze ruime ervaring met chemische naleving en wetgeving

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products
Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil
Salt mining impact
The environmental impact of salt mining by Nobian
Climate adaptation
Adopting climate adaptation measures
Sustainable sanitation - Thetfort
Towards a more sustainable sanitation system with Thetford
Nobian - 1990 Carbon Footprint
Nobian – 1990 Carbon footprint
Sustainable food packaging
Just Eat Takeaway: Sustainable Food Packaging
Environmental & waste disposal legislation

Back To Top