Skip to content

Biobased en biologisch afbreekbaar plastic

Biobased en biologisch afbreekbare polymeren vallen binnen de reikwijdte van de SUP

Biobased polymeren en polymeren met biologisch afbreekbaarheidsclaims worden niet vrijgesteld van de opgelegde beperkingen op wegwerpartikelen. In theorie kunnen polymeren die gemakkelijk afbreken in verschillende natuurlijke omgevingen minder bijdragen aan het probleem van zwerfvuil op land en in de oceanen. Het tweede belangrijke doel van de SUP is echter de vermindering van gegenereerd afval als gevolg van wegwerpartikelen en de bevordering van het gebruik van herbruikbare artikelen.

In sommige gevallen kunnen biologisch afbreekbare polymeren gunstige opties hebben voor het einde van hun levensduur in vergelijking met conventionele polymeren. Maar over het algemeen leidt de overstap van conventionele polymeren naar biobased/biologisch afbreekbare polymeren voor wegwerpartikelen van plastic niet tot een vermindering van de hoeveelheid afval of (natuurlijke) verloren hulpbronnen. Ook verminderen biologisch afbreekbare kunststoffen vaak de risico’s die zwerfvuil van kunststoffen met zich meebrengt voor biodiversiteit (bijv. inslikken) niet (volledig), omdat hun afbraaktijd nog steeds relatief lang is vanwege omstandigheden of materiaaleigenschappen.

Onaangepaste natuurlijke polymeren en van nature voorkomende stoffen zijn vrijgesteld

Onaangepaste natuurlijke polymeren/natuurlijk voorkomende polymeren (stoffen), zoals zijde, wol en cellulose, vallen buiten het bereik van de SUP (Single Use Plastics). De SUP maakt gebruik van de definitie “onaangepaste natuurlijke polymeer” uit de REACH-verordening om te beoordelen of een polymeer als zodanig wordt beschouwd. Een polymeer wordt alleen beschouwd als een onaangepaste natuurlijke polymeer, en dus vrijgesteld van de SUP, als het op geen enkele manier chemisch is gewijzigd. De redenering hierachter is dat van nature voorkomende polymeren waarvan de chemische samenstelling niet is gewijzigd inherent biologisch afbreekbaar zijn en niet dezelfde risico’s met zich meebrengen als polymeren die zijn verkregen via chemische verwerking.

Ecomatters ondersteuning in de plasticregelgeving

We hebben jarenlange ervaring met kunststofregulering en duurzaamheidsbeoordeling. Ecomatters heeft specifieke expertise met betrekking tot de richtlijn voor Single Use Plastics en de implicaties ervan voor fabrikanten of distributeurs. Wij helpen onze klanten met:

  • Blootstelling van producten en materialen aan de richtlijn voor Single Use Plastics om volledige naleving te waarborgen.
  • De positie van biobased stoffen en biologisch afbreekbaar plastic binnen de richtlijn voor Single Use Plastics.
  • Advies over biobased grondstoffen vanuit een integraal regelgevend en duurzaamheidsperspectief.
  • Normen en testen voor biologische afbreekbaarheid.

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case studies

Bioplastics Regulatory Context
Report on bioplastic regulatory context

Bioplastics are promoted as alternatives to fossil-based plastics. However, rightly…

Sustainable food packaging
Just Eat Takeaway: Sustainable Food Packaging

As one of the frontrunners in the meal delivery sector,…

Bel met onze adviseurs

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top