Skip to content

ISO 14025 Type III

ISO 14025 Type III milieuverklaringen

Om een ​​Environmental Product Declaration (EPD) op een vergelijkbare manier op te bouwen, moet deze voldoen aan de ISO 14025 Type III-norm. De meeste EPD’s volgen deze norm omdat deze uiteenzet hoe een EPD moet worden opgebouwd. De norm stelt dat een milieuverklaring gebruik moet maken van gekwantificeerde milieu-informatie over de levenscyclus van een product volgens vooraf bepaalde parameters. Bovendien bevatten EDP’s soms aanvullende milieu-informatie die vergelijkingen tussen producten mogelijk maakt. Dit is echter alleen relevant voor het vergelijken van producten die dezelfde functie vervullen. EPD’s (ISO 14025 Type III) zijn onderworpen aan de administratie van een programma-operator. De programma-operator is de organisatie die de stakeholders coördineert en ervoor zorgt dat de ISO-normen worden nageleefd. Ze zorgen ervoor dat de definitieve EPD voldoet aan de productcategorieregels en onafhankelijk wordt geverifieerd.

Productcategorieregels zijn de regels, vereisten of richtlijnen voor het ontwikkelen van een EPD voor een product binnen een specifieke productcategorie.

In het algemeen hebben milieu etiketten en/of -verklaringen het overkoepelende doel om markt gedreven milieuverbetering te stimuleren. EPD’s (met name Type III) hebben de volgende doelen:

  1. Objectief en transparant communiceren over de milieuaspecten van producten volgens de levenscyclusfasen van een product (d.w.z. op basis van LCA).
  2. Kopers en/of gebruikers in de gelegenheid stellen om een eerlijke vergelijking maken van de milieuprestaties van producten binnen een levenscyclusperspectief.
  3. Het stimuleren van verbetering van de milieuprestaties.

Verder moet een EPD (Type III) minimaal het volgende bevatten:

  1. Een beschrijving van het product en de fabrikant.
  2. Informatie van het bedrijf, de LCA-uitvoerder, beoordelaar, programma-operator en certificatie-entiteit.
  3. De milieuprestaties van het product over de meegenomen levenscyclusfasen. Dit is de essentie van de EPD en is gebaseerd op het LCA van het product.

Ecomatters EPD support

Over het algemeen wordt binnen de wereld van LCA de term “EPD” normaal gesproken opgevat als een type III milieuverklaring. Hier bij Ecomatters hebben we een sterke geschiedenis in het uitvoeren van kwaliteits-LCA, volgens de juiste normen, voor producten en diensten. Heb je vragen of ben je op zoek naar EPD-ondersteuning? Bekijk onze case studies en neem contact met ons op voor meer informatie.

EPD diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director

Brienne Wiersema

Sustainability Consultant

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Relevante Case studies

AkzoNobel - EPD for paint
Supporting AkzoNobel with EPDs for paint products

AkzoNobel is one of the leading paints and coatings companies…

Steel plates EPD - Makstill - Case Study
EPD for steel plates produced by Makstil

Makstil AD, a North-Macedonian steel producer, approached Ecomatters to create…

Back To Top