Skip to content

Eco-efficiëntieanalyse

Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie is de opkomende methode om niet-duurzame ontwikkeling om te zetten in duurzame ontwikkeling. Concreet bepaalt de Eco-efficiëntie berekening de verhouding tussen de waarde en de milieu-impact van producten en geeft duidelijke financiële resultaten. Deze inzichten helpen om meer goederen en diensten te creëren met minder middelen. Dat zorgt voor minder afval en vervuiling en kan het de bedrijfsresultaten verbeteren.

Een Eco-Efficiëntie Analyse (EEA) is een methode die zowel ecologische als economische aspecten van producten en diensten beoordeelt. Het wordt uitgevoerd door de integratie van financiële informatie in een bestaande product Life Cycle Assessment (LCA). In een EEA-studie worden de duurzaamheidsprestaties van een product geëvalueerd door verschillende scenario’s te vergelijken. Hierbij kan de focus liggen op inkoop, logistiek, fabricage, distributie en/of verkoop. Zo kan een EEA hotspotinzichten bieden die van waarde kunnen zijn in besluitvormingsprocessen.

Dit maakt een eco-efficiëntiebeoordeling tot een krachtige beheertoepassing die u kan helpen bij besluitvormingsprocessen.

Monetisation (inkomsten genereren)

Om milieu- en economische prestaties te kunnen vergelijken voor een eco-efficiëntieanalyse, kan monitesatie een waardevolle benadering zijn. Monetisatie vertaalt de impact op het milieu in één eenvoudige en wereldwijd begrepen maatstaf: geld. Afhankelijk van de toepassing kan deze berekening daarom gebaseerd zijn op verschillende waarderingstechnieken zoals hedonistische prijsstelling, reiskostenmodellen of voorkeurstechnieken zoals betalingsbereidheid.

Zo kan monetisatie (het genereren van inkomsten) ook worden toegepast op beoordelingen van natuurlijk kapitaal, wat ook aanzienlijk kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Support

Ecomatters is deskundig in het uitvoeren van LCA en het integreren van financiële aspecten voor een effectieve eco-efficiëntieanalyse. Ook hebben we ervaring in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en interactieve rekenmodellen en communicatietools die aanpasbaar zijn aan uw doel en behoeften. Deze producten dienen als flexibele en informatieve hulpmiddelen die u kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

EEA Tools

Een van de meest efficiënte manieren om eco-efficiëntieberekeningen toe te passen op uw bedrijf, is door een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen. Een tool kan namelijk de achtergrond LCA’s van meerdere producten en/of diensten bevatten en de informatie snel vergelijken. Bedrijven kunnen deze tool gebruiken om berekeningen snel en efficiënt toe te passen en de resultaten te gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Case Studie: Klant waarde calculator (Customer Value Calculator - CVC)

Ecomatters heeft EEA gebruikt om de Customer Value Calculator (CVC) te ontwikkelen. De CVC is een gebruiksvriendelijk, interactief model, dat een businesscase door de hele waardeketen berekent. Het is volledig aanpasbaar aan klant specifieke producten en/of scenario’s, en integreert en weergeeft de financiële en milieueffecten van het product. De belangrijkste kenmerken van de Klantwaardecalculator zijn:

  • Interactieve, op MS Excel gebaseerde tool met instelbare parameters
  • Geschikt voor business-to-business communicatie
  • Gebaseerd op Life Cycle Inventory (LCI)-gegevens
  • Vergelijking van de financiële en milieuprestaties van producten
  • Gestroomlijnde gebruikersinterface
  • Op maat gemaakt voor jouw behoeften

De CVC is een van de vele producten die je kan ondersteunen bij het toepassen van eco-efficiëntieanalyse in je waardeketen om je bedrijf effectiever te maken.

Ecomatters richt zich op het gebruik van duurzaamheidsperspectieven en holistisch levenscyclus denken, om echte waarde voor uw bedrijf te creëren. Heb je interesse om te zien hoe CVC- of EEA-services jouw bedrijf kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op.

LCA diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Relevante Case studies

Customer Benefit Model
Customer Benefit Model

The Customer Benefit Model (CBM) is an Eco-efficiency method developed…

Comparative Assertion
DEJONG Hot Water Tanks – LCA Comparative Assertion

DEJONG hot water tanks designs, manufactures, and supplies hot water…

Bel met onze consultant

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om uw vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top