Skip to content

 

Milieugezondheid en veiligheid

De meeste bedrijven zijn begonnen met het monitoren van de milieu-impact van hun producten, diensten en organisaties.

De huidige behoefte om snel het gebruik van fossiele grondstoffen en koolstofemissies te verminderen, heeft geleid tot een snelle toename van de ontwikkeling en het gebruik van biobased materialen. Op dezelfde manier neemt het gebruik van afvalstromen en gerecyclede materialen in productie jaarlijks toe.

Het kiezen van het meest duurzame alternatief is niet eenvoudig. Leveranciers en downstreamgebruikers van stoffen en materialen streven allemaal naar het meest duurzame alternatief. Toch is het moeilijk om alternatieven (voor conventionele op fossiele brandstoffen gebaseerde producten) die zijn geproduceerd met verschillende materialen te vergelijken, omdat elk alternatief verschillende voordelen en milieuproblemen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld, plastic is meestal goed recyclebaar maar draagt bij aan plasticvervuiling. Op biomassa gebaseerde vezelproducten kunnen goed afbreken in het milieu en hebben een lage koolstofvoetafdruk, maar kunnen leiden tot ontbossing of concurrentie met voedselvoorziening. Biologisch afbreekbaar plastic kan mogelijk worden hersteld als compost, maar alleen onder zeer specifieke omstandigheden en valt daarom nog steeds onder de beperkingen van Single Use Plastics.

Bovendien kan het gebruik van gevaarlijke en/of vluchtige additieven om materialen specifieke technische specificaties te geven leiden tot nadelige effecten op de (binnenlucht), water- of bodemkwaliteit.

Bij het beoordelen van de milieuprestaties van een product of dienst is het belangrijk om de beoordeling van een enkele milieuparameter (zoals alleen de koolstofvoetafdruk) te vermijden en in plaats daarvan alle relevante impact te beoordelen die jouw oplossing kan veroorzaken.

Ecomatters ondersteuning in Milieugezondheid en veiligheid

Bij Ecomatters ondersteunen we klanten bij het beoordelen van hun materialen of producten vanuit verschillende milieuperspectieven.

Wij ondersteunen onze klanten met:

  • Het screenen van duurzame oplossingen vanuit het perspectief van kritieke organisaties en autoriteiten.
  • Advies over de positie van biobased en biologisch afbreekbare (micro)plastics in de context van REACH.
  • Uitvoeren van LCA-studies (Levenscyclusanalyse) met inbegrip van een veelheid aan milieueffecten.
  • Advies over milieulabels en verklaringen.
  • Beoordeling van de menselijke en milieurisico’s van een (gerecycled) product.
  • Normen voor biobased en biologisch afbreekbare materialen en producten.

Gezondheid en veiligheid diensten

Contact

Max Sonnen

Managing Director
Marco Mense

Marco Mense

Senior Consultant

Case Studies

Environmental & waste disposal legislation

Ecomatters supported Global-C, a manufacturer and provider of inflight products…

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak
 

Back To Top