Skip to content

Klimaat

Vermindering van de klimaatimpact

Bedrijven staan onder toenemende regelgevende en maatschappelijke druk om hun uitstoot van broeikasgassen (greenhouse gases, afgekort GHG) te verminderen en hun impact op het klimaat te verminderen. Daarom streven zowel overheden als bedrijven actief naar klimaatneutraliteit. Het is belangrijk voor bedrijven om hun nul-emissiedoelstellingen te kunnen berekenen en openbaar te maken.

Het berekenen van je CO2-voetafdruk is een goed startpunt als je als bedrijf je basisemissies wilt berekenen. Dit helpt je te begrijpen waar de emissie-“hotspots” zich bevinden en wat er gedaan kan worden om ze te verminderen. Met behulp van je voetafdrukberekening kun je een geloofwaardig traject ontwikkelen om je uitstoot te verminderen. Houd er rekening mee dat dit een doorlopend proces is en dat het tijd kost om de klimaatimpact van je bedrijf te verminderen. Het is belangrijk om de voetafdruk van je bedrijf opnieuw te berekenen om de voortgang te volgen en rekening te houden met veranderende omstandigheden binnen je bedrijf.

Door je uitstoot te verminderen, verlaag je de klimaatimpact van je bedrijf. Je is echter ook belangrijk om te beseffen dat je bedrijf al blootgesteld kan zijn aan toenemende klimaatgerelateerde extreme weersomstandigheden. Periodes van intense hitte kunnen leiden tot verminderde productiviteit van werknemers en een verhoogd ziekteverzuim, terwijl zware regenval lokale overstromingen kan veroorzaken met waterschade, onderbrekingen in de productie en logistieke problemen tot gevolg. Het ontwikkelen van effectieve strategieën en maatregelen om met deze extreme weerseffecten om te gaan, wordt adaptatie genoemd. Door je blootstelling aan deze effecten te kennen en te begrijpen welke tegenmaatregelen mogelijk zijn, vergroot je de veerkracht van je bedrijf.

Ondersteuning bij het verminderen van je impact op het klimaat

Ecomatters biedt verschillende vormen van ondersteuning op het gebied van voetafdrukberekening, mitigatie en adaptatie We hebben een uitgebreid scala aan diensten voor zowel kleine bedrijven als grote multinationals, om hen te helpen hun impact op het klimaat te verminderen. Onze prioriteit is om nauw samen te werken met onze klanten, zodat duurzaamheid meer betekenis krijgt voor hun bedrijf dan alleen maar cijfers.  We streven ernaar om data-gedreven inzichten te gebruiken om het begrip te vergroten, concrete acties voor te stellen en risicovermindering mogelijk te maken.

 

Wij ondersteunen onze klanten met:

  • Het bereken en analyseren van de koolstofvoetafdruk van je producten en bedrijf
  • Ondersteuning bij de identificatie van emissie hotspots in je bedrijf
  • Het berekenen van het GHG-reductiepotentieel voor klimaat impact verlagende maatregelen
  • Het ontwikkelen van tools of richtlijnen voor het verzamelen en berekenen van CO2-voetafdrukgegevens
  • Het helpen de blootstelling aan extreme weersomstandigheden te begrijpen en suggesties voor aanpassing te geven

Klimaat diensten

Contact

Bel met onze consultant

Wil je meer weten over hoe wij kunnen helpen? Plan een gesprek in met een van onze adviseurs om je vragen te stellen.

Plan een belafspraak

Back To Top